Welkom

Over het NGJS

Het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën (NGJS) zet zich in voor iedereen die op academisch niveau werkzaam is op het wijde terrein van de Joodse studies. Wij organiseren jaarlijks studiemiddagen rond een actueel thema, bijeenkomsten met presentaties van recent gestart onderzoek en seminars met internationale gastsprekers. Doel is het contact tussen onderzoekers, studenten en docenten te bevorderen en relevante activiteiten en publicaties met elkaar te delen. Ook behartigt het genootschap de gemeenschappelijke belangen van het vakgebied van Joodse studies in Nederland. Geïnteresseerd? Neem dan gerust een kijkje bij onze evenementen en publicaties en overweg om lid te worden!

 

 

Het genootschap

Een platform voor uitwisseling

Het NGJS heeft tot doel de discipline van Joodse Studies zichtbaar te maken en ruimte voor academisch debat te geven. Bij het NGJS wordt bewust het contact tussen de jongere generatie, onderzoekers en studenten versterkt en een netwerk door geheel Nederland bevorderd.

The-Dead-Sea-Scrolls
LR_008_afb.01_M011075
vrydagavond

Dat kan via onze website. Klik hier voor meer informatie. 

Het Genootschap verwelkomt graag studenten en promovendi.

Als u lid bent, wordt u automatisch over alle evenementen en bijeenkomsten geïnformeerd. U kunt hier lid worden. Bovendien worden alle aankomende evenementen op onze website aangekondigd.

Een lijst van alle bestuursleden kunt u hier vinden.

Op onze aankondigingen van evenementen staat het eerstvolgende evenement vermeld.

U kunt via het formulier cotact opnemen of een e-mail naar H.L.M.Ottenheijm@uu.nl en B.T.Wallet@uva.nl sturen.

lidmaatschap

Blijf op de hoogte!

NIEUWS

Bart Wallet benoemd tot hoogleraar Joodse studies

Bart Wallet (foto: Bob Bronshoff)

Onze co-secretaris, Dr. Bart Wallet, is benoemd tot hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met en met steun van de Stichting Menasseh ben Israel Instituut. Als hoogleraar Joodse studies zal Bart Wallet zich in zijn onderwijs en onderzoek vooral richten op de geschiedenis van de Amsterdamse Joodse gemeenschap in een internationale context. Zijn benoeming is een belangrijke versterking van de Joodse studiën in Nederland.  Lees verder

Binnenkort

Digital International Conference
“From Josephus to Josippon and Beyond”
23-26 August 2021

Conference on the reception of Josephus and Josippon, also featuring two masterclasses on (1) Translating Josephus’ Greek into Modern Hebrew and English and (2) Josephus’ Reception in Latin and Hebrew.

Organized by the Institute for Jewish Studies, University of Bern, Department of Bible, Bar-Ilan University, and the Amsterdam School of Historical Studies, University of Amsterdam.

On zoom, registration required.

For the programme and registration, see: www.fromjosephustojosippon.com .

Contact

© Nederlands Genootschap voor Joodse Studies, 2021.

cropped-cropped-cropped-NGJS-Logo.png