Elementor #500

Debattenmiddag

Joodse Studies:
Een toekomst in Nederland?

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen rond Joodse studies in Nederland en debatten daarover in landelijke media heeft het bestuur van het NGJS het initiatief genomen hierover een online studiedag te beleggen. Graag nodigt het bestuur u uit daaraan deel te nemen (zie bijgaande ‘poster’), op 7 april a.s., en u aan te melden via a.oegema@uu.nl. Verspreid deze poster gerust in uw omgeving. Nadere details ontvangt u, bij aanmelding, in een later stadium.

 

Geef een reactie