EVENEMENTEN

UITGESTELD

Symposium "Requiem van Theresienstadt: Herinnering - propaganda - muziek"

Geachte leden, beste geïnteresseerden,

Het spijt ons zeer u te moeten meedelen dat niet alleen de Nederlandse première van het Requiem van Theresienstadt op zondag 12 december 2021 maar ook het mini-symposium daarover op donderdag 2 december niet door kunnen gaan. Gezien de nu geldende corona-maatregelen is het niet mogelijk om het concertdrama uit te voeren en daarmee heeft het ook weinig zin het mini-symposium door te laten gaan; fysiek zou dat zelfs onmogelijk zijn. Voor beide bijeenkomsten wordt naar geschikte nieuwe data in 2022 gekeken. We zullen u via deze website op de hoogte houden.

Het NGJS-bestuur

Op 12 december 2021 zal het aangrijpende
concert-drama Requiem van Theresienstadt worden uitgevoerd in de Beurs van Berlage. Dit concert vertelt het verhaal van de kampgevangenen in het concentratiekamp Theresienstadt die in 1943/44 zestien keer het Requiem van Verdi uitvoerden als daad van verzet.   

In het kader van deze uitvoering organiseert het NGJS
a.s. donderdag 2 december het symposium Requiem van
Theresienstadt: herinnering – propaganda – muziek. Zij doet dit in samenwerking met de Jonge Judaïci, de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture, de opleidingen Religiewetenschap, Hebreeuws en joodse studies en
Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet.

 Praktische informatie 

 • Datum: Donderdag 2 december 2021
 • Tijd: 19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee)
 • Locatie: uitgesteld

Gratis toegang. In de zaal is plaats voor maximaal 80 personen. Daarom graag aanmelden vóór 30 november door een e-mail te sturen naar: secr-religiewetenschappen-fgw@uva.nl 

 

AFGELOPEN EVENEMENTEN

NGJS Bijeenkomst "Joodse Studies in Nederland: Een nieuwe toekomst"

Op 16 november 2021 om 14:00-17:00 uur organiseert het NGJS de bijeenkomst “Joodse Studies in Nederland: Een nieuwe toekomst”  in de Filmzaal van de PThU in Amsterdam. Het programma is als volgt:
 • 14:00-14:05: Opening door Jessica Roitman, Lieve Teugels en Albertina Oegema
 • 14:05-15:00: Korte presentaties door Lucia Admiraal, Seth Bledsoe, Sarah Cramsey, Carly Crouch, Sasha Goldstein-Sabbah en Jessica Roitman
 • 15:00-15:15: Pauze
 • 15:15-15:45: Lezing Niels Falch, “Van Oi naar Hoi: Een Joodse Muziekstijl in de Amerikaanse Popmuziek”
 • 15:45-16:00: Pauze
 • 16:00-16:20: Presentatie van het rapport “De stand van de Joodse Studies in Nederland”
 • 16:20-17:00: Discussie over het rapport
 • 17:00: borrel
In verband met de catering stellen we het op prijs als u zich uiterlijk 10 november bij Albertina Oegema (a.oegema@pthu.nl) aanmeldt, onder vermelding van uw naam en uw voornemen om op locatie dan wel online deel te nemen.

Online Debatmiddag "Joodse Studies: Een toekomst in Nederland?"

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen rond Joodse studies in Nederland en debatten daarover in landelijke media heeft het bestuur van het NGJS het initiatief genomen hierover een online studiedag te beleggen. Graag nodigt het bestuur u uit daaraan deel te nemen, op 7 april a.s., en u aan te melden via a.oegema@uu.nl. Verspreid deze poster gerust in uw omgeving. Nadere details ontvangt u, bij aanmelding, in een later stadium.
 

Een overzicht van de afgelopen evenementen van het NGJS

Studiemiddagen en Symposia
 • Studiemiddag over de academische studie van de halacha met medewerking van o.a. Prof. H. Rosenberg (Radboud Universiteit Nijmegen), in Utrecht (2004)
 • Symposium dierenwelzijn versus godsdienstvrijheid, Uilenburger Synagoge Amsterdam (2011) 
 • Studiedag over Responsa (2016)
Nieuw Onderzoekdagen
 • Presentatie lopend onderzoek door junior-onderzoekers, PCHoofthuis, Amsterdam (2007) 
 •  Bijeenkomst met jonge onderzoekers uit Nederland en België, in het PCHoofthuis (2009) 
 • Jonge Onderzoekersdag, Pardes/De Nieuwe Poort Amsterdam (2016)
Seminars en Themabijeenkomsten
 • Themabijeenkomst gehouden rond historische Jiddisje teksten in Leiden (2003) 
 • Bijeenkomst over het beeld van de Joden in de literatuur/lectuur van Oost-Nederland’ (met een inleiding van drs. J. van Gelderen), in de Synagoge van Enschede (2005) 
 • Bijeenkomst  naar aanleiding van de hernieuwde belangstelling voor de Karaïeten, met o.a. een lezing over de actualiteit van de Karaïeten door drs. G. Cypres uit Jeruzalem, in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (2005) 
 • Bijeenkomst  ter gelegenheid van het jubileum ‘Spinoza 1632-2007’ in Rijnsburg, met sprekers dr. V. Kal en dr. D. Wertheim, en een bezoek aan het te restaureren Spinozahuisje (2007)
Presentaties
 • Officiële presentatie rapport De stand van de joodse studies in Nederland, 1990-2008, samengesteld door drs. B.T. Wallet in opdracht van het NGJS. (Voor de volledige tekst zie  rubriek publicaties) (2008) 
 • Presentatie website van het project ‘Het Exlibris van Joden in Nederland’, http://www.hetjoodsexlibris.nl/, door drs. F.J. Hoogewoud. 
Week van de Joodse Wetenschap
 • Week van de Joodse Wetenschap, een samenwerking tussen het NGJS en verschillende Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen (2008)
Bezoek aan musea, tentoonstellingen etc.
 • Bezoek aan het nieuwe Center for Holocaust and Genocide Studies in Amsterdam (2004) 
 • Bezoek tentoonstellingen  Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en Bijbels Museum (2005) 
 • Bezoek aan bibliotheek Ets Haim en het archief van de Portugees Israëlietische Gemeente Amsterdam (2006) 
 • Bezoek aan Bibliotheca Hermetica Philosophica (met inleiding van mevrouw dr. C. van Heertum), Bloemgracht, Amsterdam en aan Bijzondere Collecties van de UvA met presentaties van dr. D. Wertheim over de plannen van het Menasseh ben Israel Instituut en dr. E. Schrijver over de projecten van de Bibliotheca Rosenthaliana voor 2009 (2008) 
 • Bezoek aan de tentoonstelling ‘Een reis door Joodse werelden’ bij de Bijzondere Collecties van de UvA met rondleiding langs de hoogtepunten uit de Braginsky en Rosenthaliana-collecties door dr. E. Schrijver (2009)

Contact

© Nederlands Genootschap voor Joodse Studies, 2021.

cropped-cropped-cropped-NGJS-Logo.png