Het ngjs

Een korte geschiedenis

Het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën is voortgekomen uit het Werkgezelschap Judaica. Dit Werkgezelschap, dat al vóór 1970 een aantal onderzoekers van het vroege Jodendom verenigde, werd begin jaren ’80 omgevormd tot de Werkgemeenschap voor Judaica van de NWO-Stichting voor Theologisch en Godsdienstwetenschappelijk Onderzoek (STEGON). Toen STEGON in 1994 werd opgeheven, heeft het Genootschap zich geformeerd als een vrijwillige organisatie van personen met gemeenschappelijke interesses en belangen. In 1998 heeft het werkgezelschap Philosophia Judaica zich bij het NGJS aangesloten. Met ingang van maart 2010 zet het Genootschap haar activiteiten voort als Stichting Het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën. De Jonge Judaici vormen sinds 2019 een onderafdeling van het NGJS.  


Doelstelling

Het doel van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën is tweeledig:

  1. Verspreiding van informatie over onderwijs en onderzoek door middel van:
  • Een jaarlijkse studiemiddag rond een actueel onderwerp
  • Een jaarlijkse bijeenkomst waarin recent gestart onderzoek wordt gepresenteerd
  • Bevordering van contacten tussen onderzoekers, studenten en docenten
  • Het onder de aandacht brengen van relevante activiteiten en publicaties
  • Een nieuwsbrief

  1. Behartiging van gemeenschappelijke belangen

 

 

Contact

© Nederlands Genootschap voor Joodse Studies, 2021.

cropped-cropped-cropped-NGJS-Logo.png