Nieuws


joodse studies in nederland

Lezing Doron Bar: "Cemeteries as holy places?"

De leerstoelgroep OT en Jodendom van de PThU, in samenwerking met Erasmus+ nodigt u uit voor een lezing en aansluitend gesprek (in het Engels) met Prof. Doron Bar, historisch geograaf van het Schechter Instituut in Jeruzalem.

Over de lezing

De lezing gaat in op het fenomeen van de ’tsadificatie’, het bezoeken van graven van ’tsadikiem’, Joodse religieuze leraren, als een nieuwe vorm van bedevaarten in Israël. Daardoor ontstaan nieuwe gedenkplaatsen die de plaats innemen van bestaande, officiële heiligdommen en seculiere gedenkplaatsen.

Locatie

Universiteit Utrecht. Drift 21, kamer 104, Utrecht. Drift 21 zit bij de UU universiteitsbibliotheek.

Meer informatie en aanmelden

Neem contact op met Lieve Teugels: g.m.g.teugels@pthu.nl.

Boekpresentatie "Jewish Martyrdom in Antiquity"

De leden van de NGJS zijn hartelijk uitgenodigd voor de boekpresentatie Jewish Martyrdom in Antiquity: From the Books of Maccabees to the Babylonian Talmud (CRINT 17; Leiden: Brill, 2023), die op 6 juli plaatsvindt in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam (Belle van Zuylenzaal, Universiteitsbibliotheek, Singel 421-427, Amsterdam). Online deelname is mogelijk.

Dit boek biedt een uitgebreide bespreking van alle relevante bronnen over het Joodse martelaarschap in de oudheid. Door deze verhalen samen te bekijken, hun ontwikkeling te volgen en ze te vergelijken met andere tradities, proberen de auteurs te onderzoeken hoe Joods het Joodse martelaarschap is. Daartoe analyseren zij de impact van de veranderende sociale en religieus-culturele omstandigheden en de interacties met Grieks-Romeinse en christelijke tradities. Dit leidt tot het vaststellen van belangrijke continuïteiten en discontinuïteiten. Politieke idealen zijn bijvoorbeeld prominent aanwezig in 2 en 4 Makkabeeën, maar opmerkelijk afwezig in rabbijnse bronnen, terwijl deze laatste bronnen een groeiend bewustzijnvan christelijke tradities over martelaarschap laten zien.

Programma
15.00 uur: inloop en welkom.
15.15-16.30: panel over het boek, geleid door Prof. Lutz Doering (Münster), met bijdragen van Dr. Lieve Teugels (PThU),
Dr. Ortal-Paz Saar (UU), Dr. Eric Ottenheijm (UU) en Prof. Jan Bremmer (RUG), gevolgd door reacties van twee auteurs:
Prof. Yair Furstenberg (Jeruzalem) en Prof. Jan Willem van Henten (UvA).
16.30 uur: aanbieding van het eerste exemplaar aan Mevr. Beate Herbst, de weduwe van de derde auteur, Prof. Friedrich Avemarie (Marburg), met aansluitend een receptie.

Aanmelding
Aanmelding o.v.v. online of fysieke deelname bij Jan Willem van Henten: J.W.vanHenten@uva.nl. Online deelnemers zullen een Zoom-link ontvangen.

Recente boekpublicaties

In de afgelopen maanden zijn er verschillende interessante publicaties verschenen die door judaïci in Nederland zijn geschreven of geredigeerd:

 • Bij Peeters is de door prof.dr. Jan Willem van Henten (UvA) geredigeerde bundel The Books of the Maccabees: Literary, Historical, and Religious Perspectives verschenen. De bijdragen gaan in op de verhouding tussen de Maccabeeën-boeken en Griekse, Romeinse en oud-Oosterse bronnen, de historische achtergrond van de Maccabeeën-boeken en hun historiografie, en op de Joodse en christelijke receptie van de Maccabeeën.
 • Samen met prof.dr. Yair Furstenberg en prof.dr. Friedrich Avemarie heeft prof.dr. Jan Willem van Henten (UvA) bij Brill de bundel Jewish Martyrdom in Antiquity: From the Books of Maccabees to the Babylonian Talmud gepubliceerd. Deze bundel behandelt uitvoerig alle bronnen aangaande joods martelaarschap in de oudheid. De onderliggende vraag is hoe joods joods martelaarschap is.
 • Bij Peeters is de bundel Letters in the Dust: The Epigraphy and Archaeology of Medieval Jewish Cemeteries verschenen. Hij staat onder redactie van prof.dr. Leonard Rutgers en dr. Ortal-Paz Saar (beiden UU). De bijdragen ontsluiten het fascinerende epigrafische en archeologische bronmateriaal van joden uit Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en de Britse eilanden in de late oudheid en de vroege middeleeuwen.
 • Van de hand van prof.dr. Leonard Rutgers (UU) is het boek

  Israël aan de Tiber: Joods leven in het oude Rome bij Uitgeverij Balans verschenen. Aan de hand van niet eerder gepubliceerde illustraties en onderzoek vertelt Rutgers het intrigerende verhaal achter de kunstvoorwerpen en de vele andere archeologische vondsten uit de joodse catacomben in Rome. 

Voor meer publicaties zie de NGJS Nieuwsbrief 2023 5.

Prof.dr. Marcel Poorthuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Prof.dr. Marcel Poorthuis, emeritus hoogleraar aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Tilburg University, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als hoofddocent en hoogleraar heeft hij tot zijn pensionering in 2021 een belangrijke bijdrage geleverd aan de leerstoel Interreligieuze Dialoog. Vele jaren heeft hij zich ingezet als voorzitter van Stichting PaRDeS (voorheen: B. Folkertsmastichting voor Talmudica), was hij verbonden aan ´SamenKerk´ (het bisdomblad van het Bisdom Haarlem-Amsterdam) en was hij betrokken bij de plaatselijke R.K. parochie Heilig Hart / Heilige Josephis in Hilversum. Als vrijwilliger heeft Poorthuis diverse oecumenische leerhuizen opgezet en schreef hij zowel columns in het parochieblad als opinieartikelen voor Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk. Het NGJS-bestuur feliciteert Marcel Poorthuis met zijn benoeming!

Voor meer informatie: https://www.gooieneembode.nl/nieuws/mensen/313118/elf-hilversummers-gedecoreerd-tijdens-lintjesregen-2023 en https://stichtingpardes.nl/algemeen-nieuws/marcel-poorthuis-is-ridder-geworden

Symposium
Understanding Judaism
New Approaches to Rabbinic Literature’

The board of the Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum foundation is thrilled to extend its invitation to you to join the two-day symposium ‘Understanding Judaism: New Approaches to Rabbinic Literature’, featuring honored Yale Professor Christine Hayes and other notable speakers such as Professors Peter Tomson, Martin Goodman, Lutz Doering, and Annette Merz.

The symposium addresses the ways recent developments in the study of Rabbinic literature affect long-standing modes of approaching culture, religion, and society in Late Antiquity. The seminar will take place at Utrecht University (Utrecht, the Netherlands) on March 20th and 21st, 2023, and celebrates the publication of Christine Hayes’ groundbreaking volume of The Literature of the Sages: A Re-Visioning (CRINT 16; Leiden: Brill, 2022). The symposium will include a masterclass featuring up-and-coming students and their work. For internationally based scholars, there are possibilities to attend the symposium virtually.

Symposium Programme

Day 1
09:30 Entrance
10:00 Eric Ottenheijm, Opening
10:10 Introduction by Peter J. Tomson
10:45 Coffee/Tea Break
11:00 Christine Hayes, Introductory Lecture
11:45 Questions from the audience
12:15 Lunch
13.30 Responses by three external specialists: Lutz Doering; Martin Goodman; Annette Merz.
15.00 Tea Break
15.30 Response of Prof. Hayes
Followed by a general discussion on the volume’s merits and final words by Eric Ottenheijm
16.00 Reception
18:00 Dinner (invited guests only)

Day 2
09:30 Entrance
10:00 Eric Ottenheijm, Opening
10:15 Masterclass (part I)
11:30 Coffee/Tea break
11:45 Masterclass (part II)
13:00 Lunch

You can sign up with this sign-up link to register for the symposium or receive more information: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqcJ4MQm2xbnH5mrHEvGW7YLW0JFPmS5kRr6yHe7nYshg-Kw/viewform?usp=sf_link 

 

Thank you for all your support. We hope to see you at the symposium soon and welcome all questions you may have.

Kind regards,
On behalf of Dr. Eric Ottenheijm, Utrecht University, Chair of the CRINT Foundation.
Dr. Albertina Oegema, Radboud University Nijmegen / J. Gutenberg University Mainz, Secretary of the CRINT Foundation. 

Perlei Toor (Student Assistant)

Inaugurele rede prof.dr. Jessica Roitman

Op woensdagmiddag 29 maart om 15:45u zal prof.dr. Jessica Roitman publiekelijk haar ambt als hoogleraar Joodse Studies aan de Faculteit Religie en Theologie aan de VU in Amsterdam aanvaarden. Haar rede heeft als titel: “Jews, History, and Home-Making: Colonial Contradictions and Contemporary Challenges.” Hieronder vindt u de uitnodiging. De oratie is hier terug te kijken.

Call for Papers

Masterclass with Prof. Christine Hayes (Utrecht, March 21, 2023)

Dear Reader,

The board of the Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum warmly invites undergraduate, Master, and PhD students to submit a proposal for a Masterclass with Professor Christine Hayes on March 21, 2023, at Utrecht University. Symposium This Masterclass is part of a two-day symposium, entitled “Re-Visioning Late Antique Religion: The Study of Rabbinic Judaism and Christianity,” which is organized on the occasion of the publication of Christine Hayes, ed., The Literature of the Sages: A Re-Visioning (CRINT 16; Leiden: Brill, 2022). This volume investigates the multi-directional relationships among and between rabbinic texts, non-rabbinic Jewish sources, and Hellenistic, Roman, and Christian cultures. Given the volume’s importance for multiple fields of study, in particular the study of ancient Judaism, reception history of the Hebrew Bible, the New Testament, early Christianity, and the Greco-Roman World, the symposium aims to create an interdisciplinary setting in which scholars of diverse scholarly backgrounds will discuss the volume’s insights and merits in studying rabbinic sources in dialogue with non-rabbinic sources and surrounding cultures. It comprises a book presentation on day 1 (March 20) and a Masterclass on day 2 (March 21). Prof. Christine HayesThe symposium’s main participant and honored guest is Prof. Christine Hayes, the editor of the volume. She is Sterling Professor of Religious Studies in Classical Judaica at Yale University, and she has authored multiple award-winning books. Given that she is a leading expert in the study of rabbinic sources in their ancient Jewish, early Christian, and Graeco-Roman contexts, her interdisciplinary expertise will be of great benefit in examining the value of studying the mutual interrelationships between rabbinic texts and ancient Jewish, early Christian, and Graeco-Roman contexts. In the symposium, Prof. Christine Hayes will act as a keynote speaker during the book presentation and as an expert during the Masterclass.MasterclassAt the masterclass, undergraduate, Master, and PhD students will be provided with a unique opportunity to present their ongoing research and receive feedback from Prof. Christine Hayes on this. They may present work on classical rabbinic Judaism, the Hebrew Bible and its reception, ancient Jewish and early Christian sources, or more generally themes on Hellenistic, Christian West, Sassanian East, and Roman or Byzantine cultures in relation to the study of rabbinic sources.Students can present their work in one of three formats: 

 1. Submit a (draft) paper, article, or chapter from their dissertation or thesis. Prof. Christine Hayes will provide feedback in the Masterclass session. 
 2. Give a presentation (ca. 15 minutes) that responds to Prof. Christine Hayes’ edited volume from the perspective of their own specific field of interest and disciplinary background. Their response will be discussed with Prof. Christine Hayes during the Masterclass.
 3. (for undergraduates only) Give a brief presentation (ca. 10 minutes) on their research or research interests during the Masterclass. In the Masterclass session, Prof. Christine Hayes will provide helpful suggestions to further develop their research interests.

Deadline for AbstractsUndergraduate, Master, and PhD students interested in this Masterclass are invited to submit an abstract (250-300 words) in which they explain which option they will choose and the topic they will be presenting on. Please submit this abstract by the 29th of January 2023 by sending it to a.p.toor@students.uu.nl.

If you have any questions, please do not hesitate to contact a.p.toor@students.uu.nl.
Kind regards, On behalf of Dr. Eric Ottenheijm and Dr. Albertina Oegema, Perlei Toor (stud.ass

Uitnodiging boekpresentatie
Jews and Muslims in London and Amsterdam

Met veel genoegen nodigen Sipco Vellenga en Gerard Wiegers U uit voor de boekpresentatie van hun boek Jews and Muslims in London and Amsterdam. De presentatie vindt plaats op woensdag 8 februari in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.Programma:15:45 Inloop16.00 Inleiding door Sipco Vellenga en Gerard Wiegers16:15 Reactie van Anne-Marie Korte (Universiteit Utrecht)16:25 Reactie van Bart Wallet (Universiteit van Amsterdam)16:35 Aanbieding eerste exemplaren van het boek aan Chanan Herzberger (voorzitter Centraal Joods Overleg) en Muhsin Köktas (voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid)16:40 Lucia Swarts (cello) – Sofia Goebaidoelina, prelude16:45 Gesprek met aanwezigen17:00 BorrelDe bijeenkomst zal worden geleid door Peter van Dam (Universiteit van Amsterdam).Over Jews and Muslims in London and Amsterdam:De relaties tussen Joden en moslims zijn regelmatig onderwerp in het nieuws. Vooral als de spanningen tussen leden van beide groeperingen oplopen, trekken die de aandacht van media. Over samenwerkingsverbanden tussen Joden en moslims wordt minder vaak bericht. In dit boek vergelijken Sipco Vellenga en Gerard Wiegers de Joods-islamitische relaties in Londen en Amsterdam met elkaar en analyseren zij de factoren waaraan de overeenkomsten en verschillen toe te schrijven zijn. De studie voert langs thema’s van spanning: het Israëlisch-Palestijns conflict, antisemitisme en islamofobie, aanslagen op Joodse en islamitische doelen en herdenkingen van oorlogen, en gaat in op thema’s van verbinding, zoals op het vlak van religie en cultuur, gemeenschappelijke belangen in de publieke sfeer en de gezamenlijke inzet voor buurt, stad, land en wereld. Een belangrijke factor is hoe deze groeperingen zelf omgaan met de ervaren overeenkomsten en verschillen, of met andere woorden, welke ‘social identity strategies’ zij hanteren. Tevens speelt de wijze waarop landelijke en gemeentelijke overheden zich opstellen ten aanzien van Joodse en islamitische gemeenschappen en hun onderlinge relaties een prominente rol.Het boek is reeds te downloaden via: https://www.routledge.com/Jews-and-Muslims-in-London-and-Amsterdam-Conflict-and-Cooperation-1990-2020/Vellenga-Wiegers/p/book/9781032316956#sup .

DetailsDatum: Woensdag 8 februari 2023Plaats: Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam, Singel 425Bereikbaarheid: https://www.uva.nl/locaties/binnenstad/universiteitsbibliotheek.htmlInloop: 15:45 uurAanvang programma: 16.00 uurWe verheugen ons op uw aanwezigheid. Het wordt op prijs gesteld als U uw komst wilt bevestigen via s.j.vellenga@rug.nl.Sipco Vellenga en Gerard Wiegers

Revolutionizing the City
Urban Reality in the Wake of October 1917

On January 25 and 26, the Nevzlin Center for Russian and East European Jewry at the Hebrew University Jerusalem, the Open University of Israel and UvA Jewish Studies jointly organize the workshop “Revolutionizing the City: Urban Reality in the Wake of October 1917.” The workshop intends to explore the socio-economic, demographic, cultural and political conditions, which led to the transformations in urban space during interwar period. In fact, Jews who constituted a large part of the urban population in this region, stood in the focus of spatial changes in Eastern Europe between the two world wars. Each session will include presentation followed by short response and open discussion. Participants are encouraged to examine the social, economic, architectural and aesthetic changes, which took place in the configuration of the urban; in Eastern, Western and Southern Europe, the Middle East and the Americas. Special emphasis will be given to the comparison between urban change in Eastern Europe and similar processes worldwide. 

Practical details

Start date25 January 2023
End date26 January 2023
Time10:00
LocationUvA Roeterseilandcampus – building J/K
RoomRoom: 341.O 1.05 – REC JK1.05

Program and Registration

The program can be found here. The webpage includes a link for registration.

Jiddisj terug in Amsterdam

Vanaf februari 2023 wordt aan de Universiteit van Amsterdam weer onderwijs gegeven in het Jiddisj. Hiermee is de UvA de enige Nederlandse universiteit waar deze taal, die een belangrijke sleutel is tot de alledaagse Joodse geschiedenis, wordt gedoceerd. De vaste staf van de opleiding Hebreeuwse taal en cultuur is daarom onlangs uitgebreid met een docent Jiddisj, de Antwerpse Daniella Zaidman-Mauer. Zij is native speaker van de taal en zal zich in onderzoek en onderwijs richten op het Jiddisj zoals het in Amsterdam tot halverwege de negentiende eeuw werd gesproken. Vanaf februari 2023 wordt het mogelijk het vak Taalverwerving Jiddisj te volgen op bachelorniveau; daarnaast start in academisch jaar 2023-2024 een verdiepend vak over de Jiddisje taal en cultuur. De vakken vormen een belangrijke verdieping binnen de bacheloropleiding Hebreeuwse taal en cultuur, maar zijn ook toegankelijk voor studenten van andere opleidingen en voor toehoorders van buiten de universiteit. Voor meer informatie, zie Jiddisj terug in Mokum

Vacatures

Op dit moment staan er twee interessante vacatures uit:

 • Assistant Professor of New Testament and Early Judaism
  The Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies of the Radboud University currently has a vacancy for a an Assistant Professor of New Testament and Early Judaism. Your teaching will cover a range of topics in Biblical, Early Christian, Jewish and Religious Studies, including Greek and/or Hebrew language courses. You will be actively involved in the supervision and tutoring of students, and in the development of new courses and pedagogical approaches. Some 45% of your time will be dedicated to pursuing high-quality academic, internationally visible research into the New Testament and related literature with an emphasis on the early Jewish context of early Christianity. As part of the research group of Biblical Studies, Ancient Judaism and Ancient Christianity, you will also be involved in developing department-wide research projects and in acquiring external research funding. Deadline: 22 January 2023. For more information, see here.

 • Postdoctoral Position in Jewish Urban Landscapes in Western Europe
  The Amsterdam School of Historical Studies (ASH) currently has a vacant Postdoc researcher position as part of the project Jewish Urban Cultures, led by Prof. I.E. (Irene) Zwiep and Prof. Bart Wallet. The department of Hebrew and Jewish Studies is currently developing a centre of expertise in Jewish Urban Studies. We want to create an environment where the dynamics of Jewish urban cultures are studied diachronically and synchronically, with an emphasis on Western Europe in the early modern and modern period. As a postdoc, you will be part of this new initiative and play an important role in its development. Your own project will be at the heart of a larger collaborative research project, currently under construction, on the Jewish and non-Jewish perception and conservation of (former) Jewish sites and quarters in Western European cities after 1945. Using Amsterdam as a case study, your project will help build its methodological basis, by mapping the changing definitions, demarcations and meanings attributed to Jewish places and spaces in the course of the 20th and early 21st centuries. Deadline: 1 February 2023. For more information, see here.

Call for Papers

Rest in Ancient Jewish and Early Christian Contexts (Nijmegen, July 4, 2023)

Call for Papers

“Exploring Rest in Ancient Jewish and Early Christian Contexts”

Symposium organized by Seth A. Bledsoe and Ludwig Beethoven J. Noya

4 July 2023

Faculty of Philosophy, Theology & Religious Studies
Radboud University
Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, Netherlands

We are excited to open the call for papers for this symposium hosted by the Faculty of Philosophy, Theology, & Religious Studies at Radboud University. This symposium aims to examine the various ways that “rest” is conceptualized in literary, social, and political contexts of the ancient Mediterranean and ancient Near East, especially in relation to ancient Jewish and Early Christian contexts. The symposium would be a combination between the open call and invited papers. The questions pursued in this conference include but are not limited to:

Rest as a (Literary) Metaphor
Rest and its Manifestations: physical, emotional, social, etc.
Rest and Labor
Rest and Leisure
Rest and Rituals/Festivals
Rest and Empire

Abstracts for a 25-minute presentation (150-200 words) in English and a Curriculum Vitae are to be submitted by 4 pm (CET) on 31 December 2022 to seth.bledsoe@ru.nl and ludwig.noya@vanderbilt.edu. Funding for transportation and accommodation may be available for the accepted papers depending on available funds. We also intend to publish the symposium proceedings in top-tier series (details to follow).

For questions or inquiries about the Symposium, please contact: Seth A. Bledsoe (seth.bledsoe@ru.nl) or Ludwig Beethoven J. Noya
(ludwig.noya@vanderbilt.edu)

Internationale activiteiten

In oktober en november 2022 vinden een tweetal interessante internationale activiteiten plaats waarin Nederlandse judaïci een belangrijke rol spelen. 

 • Op 26 oktober vindt de conferentie “Reading Benno Jacob” aan de Taube Department of Jewish Studies van de University of Wrocław plaats. Rabbi Benno Jacob (1862-1945) werd in Breslau geboren, waar hij aan de Jewish Theological Seminary en aan de University of Breslau studeerde, zich specialiserend in Bijbelse exegese. Hij was een sociale activist die streed tegen antisemitisme. Omdat Jacob’s prestaties als wetenschapper en activist nauwelijks bekend zijn in Polen, wordt deze conferentie georganiseerd rondom de vraag: “how can we situate his work on a contemporary map of thought and with special consideration of his commentary on Akeda (Genesis 22).” Onder meer prof.dr. Jan Willem van Henten, dr. Lieve Teugels, Alex van Heusden en Kees Schakel nemen deel aan de conferentie. Hier is meer informatie te vinden over de conferentie en het programma.
 • Op 3 november, om 18:00 uur, vindt een boekpresentatie over het leven en werk van rabbijn Samuel Hirsch, de eerste rabbijn van Luxemburg, plaats aan de Institute of History van de University of Luxembourg. Centraal staat het boek Samuel Hirsch: Philosopher of Religion, Advocate of Emancipation and Radical Reformer, dat onder redactie staat van Judith Frishman en Thorsten Fuchshuber en in 2022 is gepubliceerd bij De Gruyter. Voor meer informatie en aanmelding zie hier.
Afscheidsrede prof.dr. Jacques van Ruiten
en oratie prof.dr. Bart Wallet

In oktober 2022 gaat prof.dr. Jacques van Ruiten met emeritaat, terwijl prof.dr. Bart Wallet zijn hoogleraarspositie openlijk aanvaardt. Beiden geven publiekstoegankelijke redes:

 •  Op dinsdag 4 oktober 2022, om 16:15u-17:00u, zal prof.dr. Jacques van Ruiten, hoogleraar Receptiegeschiedenis van de Bijbel aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn afscheidsrede houden. De rede heeft als titel: “Een begin zonder einde? Reflecties over de receptiegeschiedenis van de Bijbel.” In het kader van zijn afscheid wordt een afscheidssymposium georganiseerd. Voor het programma en aanmelding klik hier
 • Op woensdag 26 oktober 2022, om 16:30 uur, zal prof.dr. Bart Wallet zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden. Hij is vanwege de Stichting Menasseh ben Israel Instituut benoemd tot Hoogleraar Joodse studies: Vroegmoderne en moderne geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, in de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn rede is getiteld: “‘De lucht van Amsterdam maakt wijs’: Grondlijnen voor een kritische joodse stadsgeschiedenis.” Voor nadere informatie zie hier
World Congress of Jewish Studies 2022

Tijdens de 18e World Congress of Jewish Studies, van 8 tot 11 augustus, was ook een Nederlandse delegatie aanwezig. Onder de ruim 1600 papers in 400 sessies en ruim 2600 deelnemers, dit jaar een wat bescheidener aantal van Nederlandse collegae. Daaronder wel weer vertrouwde gezichten van het NGJS. Verrassend was het één daarvan, Eldad Zion, een week eerder aan te treffen bij de National Library op de Givat Ram campus, met een ouderwetse Hollandse fiets (foto), te midden van de heuvels van Judea!

Bij de officiële opening bleek het politieke en culturele belang van de WCJS uit de aanwezigheid van president Yitzhak Herzog. Die hield een korte maar indrukwekkende toespraak over het belang van een brede en multidisciplinaire studie van jodendom, zowel voor de staat Israël als voor de Diaspora.

De academische elite werd belichaamd door prof. Moshe Idel (foto), met een uit het hoofd gehouden toespraak over ontwikkelingen in het vakgebied sinds de negentiende-eeuwse Wissenschaft des Judentums en haar voortzetting in de Hebrew University vanaf 1925.

De president van de EAJS, prof. Elisabeth Hollender, vestigde de aandacht op de vaak geïsoleerde positie van Joodse studies aan Universiteiten in Europa, en nodigde de deelnemers uit voor de komende EAJS conferentie in Frankfurt, 16-20 juli 2023.

De avond werd opgeluisterd door een Jeruzalems muziekensemble met prachtige, Italiaans Sefardische muziek (foto). Daaronder een verrassende vocale presentie in de gestalte van een Franciscaanse monnik. “Look at that Buddhist monk over there!,” hoorde ik achter me iemand mompelen tegen zijn collega…. Er waren die week ook sessies over interreligieuze dialoog, onder meer met de ook in Nederland bekende Rabbijn Irving “Yitz” Greenberg, maar de mompelende collega nam duidelijk niet deel aan dat onderdeel van Joodse Studies.

Eric Ottenheijm

Book Presentation

Overcoming Dichotomies: Parables, Fables, and Similes in the Graeco-Roman World

On the occasion of the recent publication of the edited volume Overcoming Dichotomies: Parables, Fables, and Similes in the Graeco-Roman World (Tübingen: Mohr Siebeck, 2022), Martijn Stoutjesdijk, Jonathan Pater, and Albertina Oegema (its editors) warmly invite you to attend its book presentation, entitled “Overcoming Dichotomies: Continuing the Conversation,” on Friday September 23, 13:30–15:30 PM (CEST) at the Protestant Theological University in Amsterdam (hybrid).

The volume

The volume aims to contribute to the study of parables, fables, and similes across disciplinary boundaries. Despite the fact that these related genres of narrative analogy were part and parcel of the wider cultural context of Graeco-Roman antiquity, they have not yet been thoroughly studied in relation to each other. The contributions in our volume highlight the fluid boundaries between these different genres, but also demonstrate how their adoption and adaption in different literary works give expression to the distinct identities of the composers. For the table of contents and a reading sample, see https://www.mohrsiebeck.com/en/book/overcoming-dichotomies-9783161611575?no_cache=1

Program

During our book launch, we will present the first copy of the book as well as continue our conversations by reflecting on the results and contributions of our volume to further research. Dr. Eric Ottenheijm (UU), Prof. Gerard Boter (VU), and Prof. Caroline Vander Stichele (TiU) will briefly react to the book from their respective fields of rabbinic studies, classical studies, and New Testament studies. The program is as follows:

 • 13:30 Entrance
 • 13:45 Introduction & book presentation by the editors
 • 13:55 Response by Dr. Eric Ottenheijm (UU), “Parables as Fables? Rethinking Genre”
 • 14:05 Response by Prof. Gerard Boter (VU), “Overcoming Definitions”
 • 14:15 Response by Prof. Caroline Vander Stichele (TiU), “Film, Gender, and the Reception of the Mustard Seed”
 • 14:25 Round of questions
 • 14:45 Reception with drinks & light hors d’oeuvres
 • 15:30 Final words

Practical Details

The book presentation will take place on Friday September 23, 13:30–15:30 PM (CEST) in werkgroepzaal 3 at the Protestant Theological University in Amsterdam (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). It will be a hybrid event, with possibilities for virtual attendance for those who cannot join us on location. Attendance is free.

Registration

In view of the catering and the distribution of the Zoom-link for virtual attendance, please register by September 22 at the latest by sending an e-mail to Dr. Albertina Oegema (a.oegema@pthu.nl) in which you confirm your attendance on location or virtually. Those attending the meeting on location are kindly requested to inform us about dietary wishes and restrictions, if any.

Call for Applications

The Medieval Afterlife of Hellenistic Judaism in Western Europe

A conference organized by the SNSF project: Lege Josephum! Ways of Reading Josephus in the Latin Middle Ages (www.legejosephum.unibe.ch).

Wed. 15th March – Fri.  17th March 2023

From a modern perspective, Hellenistic Judaism sits at the crossroads of Classical Greek and biblical thought. The tracks it laid down were especially formative for Christianity, shaping its historiography, apologetics, theology, and philosophy. After late antiquity, most Christian and Jewish scholars in western Europe no longer knew Greek, yet Hellenistic Judaism continued to loom large in the consciousness of both communities. This conference looks at the reception of Hellenistic Jewish texts – as well as ideas about Hellenistic Jews – in the Jewish and Christian Middle Ages in western Europe between ca. 500 and 1700 CE. It particularly aims to examine how some of the influential figures of Hellenistic Judaism were used to create identity and draw boundaries by their later readers. Who copied, translated, and adapted Greco-Jewish texts, and which communities let them sink into oblivion? Who claimed Hellenistic Jews as ‘our ancestors’ and who used them to illustrate theological error? How were Hellenistic Jewish texts read alongside various biblical canons – and how were they put in relation to one another? In short, how did Hellenistic Jewish texts and authors serve the construction and development of the medieval West and its shifting religious identities?

            This conference considers Greco-Jewish authors who survived in full Latin translation (like Josephus) alongside those who reached the Latin world in excerpts and citations (Artapanus, Aristobulus, Philo, the Letter of Aristeas), as well as the reception of the Greek-Jewish Scriptures or Septuagint. It looks at Hellenistic Jewish texts which wound up in the Christian Old and New Testaments (Wisdom of Solomon, the Books of Maccabees), and Greek-speaking Jews who were (mis-)identified as authors of parts of Christian Bibles, like Philo (often considered author of Wisdom of Solomon) and Josephus (to whom several books of Maccabees were ascribed), alongside other Latin texts with origins in Hellenistic Judaism (e.g. Ps-Philo Liber Antiquitatum Biblicarum). It also welcomes proposals which put the afterlife of Hellenistic Judaism in comparative perspective by drawing parallels with the afterlife of pagan and Christian writers.

            Abstracts of ca. 300 words should be sent to Anthony Ellis (Anthony.Ellis@kps.unibe.ch) by the 15th of September. Talks are welcome in German, English, French, Spanish, and Italian. Travel expenses and accommodation costs will be covered.

Call for Applications
Jewish Heritage Seminar

The University of Amsterdam and the Rothschild Foundation Hanadiv Europe are now accepting applications to attend an intensive JEWISH HERITAGE SEMINAR
for early-career professionals and graduate students in Amsterdam, Netherlands, 28th August-2nd September 2022.

The intensive seminar will combine academic presentations, hands-on workshops, case studies, and site visits with experts working in museums, archives, libraries, and research universities. The seminar will be an opportunity to learn about heritage collections, buildings and monuments, their histories and stories, conservation and cataloging, heritage and memory, exhibition and presentation, stakeholders, collaboration,
and societal relevance.

Deadline of application: Tuesday, 12th July, 2022.

For the conditions of application and the required documents (incl. application questionnaire), see CfA-Amsterdam-seminar-2022 Jewish Heritage Seminar

For any question, please contact Dr. Brigitte Sion at b.sion@rothschildfoundation.eu  

Afscheidsredes van
prof.dr. Marcel Poorthuis en prof.dr. Jan Willem van Henten

In de maanden mei en juni 2022 gingen twee hoogleraren in de Joodse studies in Nederland met emeritaat. Ze gaven beiden een publiek toegankelijke afscheidsrede:

 • Op donderdag 19 mei om 16:15u hield prof.dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar Interreligieuze Dialoog aan de Tilburg Universiteit, zijn afscheidsrede. In deze rede, getiteld “De verborgen wijsheid van rituelen,” pleitte hij voor een reflectie op religieuze rituelen die niet altijd meer begrepen worden in de moderne maatschappij, maar waarin juist veel wijsheid schuilt. De rede kan hier worden teruggelezen.
 • Op dinsdag 23 juni om 16:30 hield prof.dr. Jan Willem van Henten, hoogleraar Religiewetenschappen, in het bijzonder Jodendomen christendom in de oudheid, aan de Universiteit van Amsterdam, zijn afscheidscollege. Dit college droeg de titel “De Herodes de Grote van Abel J. Herzberg: een tragische koning.” Hierin nam prof.dr. Jan Willem van Henten zijn publiek mee naar Abel Herzbergs fictieve autobiografie De memoires van koning Herodes uit 1974 en beantwoordde hij de vraag wat Herzbergs fascinatie voor deze koning van meer dan tweeduizend jaar geleden veroorzaakt kan hebben. Voor het symposium dat ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Jan Willem van Henten wordt georganiseerd, zie Symposium for Jan Willem van Henten_program De afscheidsrede kan hier worden teruggelezen.

Conceptualizing Old Age in Ancient Jewish and Early Christian Contexts

We would like to invite all who are interested to attend this symposium, hosted by the Protestant Theological University in Amsterdam together with Radboud University, Nijmegen. The event brings together several scholars who examine the various ways that “old age” is conceptualized in literary, social, and political contexts of the ancient Mediterranean, especially among early Jewish and Christian communities.  

The Symposium comprises two parts: 

On the evening of June 1 (19:00-20:30 CEST) a public Keynote Lecture will be held virtually and open to the public, entitled “The Ageless Self and the Selfless Age,” given by Prof. Mira Balberg (UC San Diego) in consultation with Prof. Haim Weiss (Ben Gurion); the lecture extends their recent groundbreaking study of “old age” in rabbinic literature (When Near Becomes Far, Oxford UP 2021). 

During the day of June 2 there will be a Conference on location at the Protestant Theological University in Amsterdam (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam) where several international scholars of early Judaism, Christianity, and Greco-Roman antiquity will give presentations on “old age” as a dynamic and meaningful concept in relation to a variety of issues, such as gender, family, society, and wisdom. Program attached below. 

All interested parties are warmly invited to attend the virtual keynote address. We also welcome those who would like to attend the symposium in person. Attendance at both the keynote and conference is free. Refreshments will be provided during the conference. 

To attend the virtual keynote address, please register at: 

https://www.eventbrite.com/e/keynote-lecture-prof-mira-balbergthe-ageless-self-and-the-selfless-age-tickets-329738977157  

To attend the in-person conference on 2 June, please register by May 25 at: 

https://www.eventbrite.com/e/conceptualizing-old-age-in-ancient-jewish-and-early-christian-contexts-tickets-330503945197  

For questions or inquiries about the Symposium, please contact:
Seth Bledsoe (seth.bledsoe@ru.nl) or Albertina Oegema (a.oegema@pthu.nl

Program of Symposium 

Wednesday, 1 June, 19:00-20:30 (Virtual Session) 

19:00–19:10    Albertina Oegema & Seth A. Bledsoe, Opening  

19:10–20:10   Keynote Lecture: Mira Balberg (University of California San Diego) w/ contributions from Haim Weiss (Ben Gurion University), “The Ageless Self and the Selfless Age” 

20:10–20:30    Discussion 

Thursday, 2 June, 09:15–17:00 (On Location) 

 09:00–09:30    Informal Opening & Coffee/Tea 

09:30-09:40    Albertina Oegema & Seth A. Bledsoe, Opening 

 09:40–10:50   Session A: Old Age & Masculinity 

09:40-10:15    Peter-Ben Smit (Vrije University/Utrecht University), “Beyond Gender: Polycarpus’s Martyrdom at the Intersection of Old Age and Masculinity” 

10:15-10:50    Larry L. Welborn (Fordham University), “The Anxious Old Man” 

10:50–11:10    Coffee/Tea Break 

 11:10–12:20   Session B: Old Age & the Family 

11:10-11:45    Klaas Spronk (Protestant Theological University), “A Happy Ending: Jacob’s Final Years as the Ideal of Old Age in Tanakh” 

11:45-12:20    Seth A. Bledsoe (Radboud University), “Old Age, Gender, and Reciprocity” 

12:20–13:30   Lunch Break 

 13:30–14:40   Session C: Old Age & Wisdom 

13:30-14:05    Barry Hartog (Protestant Theological University), “Wisdom Comes With Age? Old Age and Knowledge in Ancient Jewish Literature” 

14:05-14:40    Lieve Teugels (Protestant Theological University), “New Wine in Old Bags? Torah, Wine, Wisdom and Age in Rabbinic Literature” 

14:40–15:00    Coffee/Tea Break  

15:00–16:45   Session D: Social Status of the Elderly 

15:00-15:35    Silvana Dayan Delatte (University of Fribourg), “Making Sense of Diverse Conceptualizations of Old Age in Classical Athens: Norms and Values Associated to Senescence in Literary and Visual Sources” 

15:35-16:10    Christoph Michels (University of Münster), “The Social Implications of Old Age in Imperial Rome” 

16:10–16:45   Albertina Oegema (Protestant Theological University), “The Marginalisation of the Elderly in Early Rabbinic Literature” 

16:45-17:00    Albertina Oegema & Seth Bledsoe, Final Words 

17:00          Reception w/ drinks & light hors d’oeuvres  

Graduate Seminar about the Book of Esther in Its Various Disguises

Misleiding in tijd van oorlog:
De propagandafilm over het doorgangsgetto Theresienstadt

Op 4 mei organiseert ‘Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet’ een lezing door historicus Karel Margry, getiteld:

Misleiding in tijd van oorlog: de propagandafilm over het doorgangsgetto Theresienstadt

De lezing is onderdeel van het programma van Theater na de Dam, georganiseerd door het Amsterdams Comité 4 en 5 mei.

 • 4 mei 2022
 • 21:00 – 22:15 uur
 • Tuschinski
 • Reguliersbreestraat 26-34, Amsterdam

Het vestingstadje Theresienstadt in Tsjechoslowakije werd tussen 1941 en 1945 door de nazi’s gebruikt als concentratiekamp voor Joden uit verschillende Europese landen, waaronder 5000 Joden uit Nederland. Een ellendig oord, waar 33.000 mensen omkwamen door honger, ziekte en uitputting en van waaruit 88.000 mensen werden afgevoerd naar de vernietigingskampen. In de zomer van 1944 werd in Theresienstadt in opdracht van de SS een propagandafilm gedraaid, die een volkomen leugenachtig beeld schilderde van het kamp. Het was de bedoeling om de buitenwereld te overtuigen dat de joden niet slecht werden behandeld en er in welvaart leefden. De bekende Duits-joodse regisseur en gevangene Kurt Gerron werd aangewezen om de film te maken.

Over deze beruchte nazi-propagandafilm bestonden jarenlang allerlei misvattingen. Historicus Karel Margry, dé expert van deze film, ontzenuwt vele mythes aan de hand van filmfragmenten en geeft ook toelichting bij beelden van een film die al in 1942 in het kamp werd gemaakt.

De lezing vindt plaats in het kader van het concertdrama Requiem van Theresienstadt op 19 juni a.s. in de Beurs van Berlage in Amsterdam, en van de film Defiant Requiem op 20 juni in Koninklijk Theater Tuschinski. Voor meer informatie zie www.stemmenvanverzet.nl.

In ditzelfde kader zal op dinsdagavond 31 mei a.s. zal het mini-symposium Requiem van Theresienstadt:. herinnering – propaganda – muziek worden gehouden.

Dirk Smilde Fellowship Inaugural Lecture by Professor Jutta Jokiranta

“What Do Ritual Studies Have to Offer to the Study of the Dead Sea Scrolls?”

 

On Friday 13 May 2022, Prof. Jutta Jokiranta will give her inaugural lecture as the fourth Dirk Smilde Fellow at the Faculty of Theology and Religious Studies of the University of Groningen. Professor Jokiranta will work at the Faculty’s Qumran Institute for a period of two months.

Prof. Jutta Jokoranta will give her​​inaugural lecture in the Court Room of the Faculty of Theology and Religious Studies, Oude Boteringestraat 38, Groningen. The lecture will start at 15:30 pm.

For more information and registration, please visit the website of the University of Groningen.

Tweejaarlijkse JCP-conferentie "Memory: In Search for Lost Time"

Op 9 t/m 12 mei 2022 vindt de tweejaarlijkse conferentie van het consortium “Jewish and Christian Perspectives” plaats. Deze conferentie staat in het teken van ‘Memory: In search for lost time’. 

Het grote publiek is uitgenodigd voor de openingslezing op 9 mei 17.30-19.15 uur in de aula van het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht.

De openingslezing ‘Jewishness and Israeliness in the Development of Israels Sacred Sites map’ wordt gehouden door prof. dr. ir. Doron Bar van het Schechter Instituut, Jeruzalem. Aanmelden per e-mail is verplicht.

Op 10-12 mei wordt een besloten conferentie met presentaties gehouden. Geïnteresseerde promovendi en wetenschappers worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn (beperkte mogelijkheden). Voor vragen en aanmelding kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: JCPconference2022@outlook.com.

Voor het volledige programma van de conferentie zie: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2022/05/tweejaarlijkse-conferentie-jewish-and-christian-perspectives-consortium-memory-in-search-for-lost-time/

Vacatures

Op dit moment staan er twee vacatures uit bij de Universiteit Utrecht en de Universiteit Antwerpen:

Vacatures

Op dit moment staan er twee vacatures bij de Rijksuniversiteit Groningen open:

 • PhD Position (4 years, 1.0 fte), University of Groningen
  Anchoring Work Package 10: Roman Empire, esp. Flavian Period or Anchoring Work Package 11: Long Late Antiquity

  Supervisors: Prof. Onno van Nijf (Groningen), Prof. Mladen Popovic (Groningen) & Prof. Olivier Hekster (Radboud University)

  Deadline: 24 april 2022

 • Call for Applications Dirk Smilde Scholarship 2022

  The scholarship will coincide with the residence of the 2022 Dirk Smilde Fellow, Prof. Dr. Jutta Jokiranta (University of Helsinki), at the Qumran Institute of the Faculty of Theology and Religious Studies from April to June 2022. The recipient of the scholarship will participate in the research seminar led by Professor Jokiranta as well as the intellectual community of the Institute and the Faculty. The proposed project should fit within the research theme “Ritual Studies and the Dead Sea Scrolls”.

  The scholarship amounts to € 1,000 a month. Regarding the duration of the scholarship, we offer a range between a minimum of two and a maximum of four months. This should start March 2022 at the earliest and end June 2022 at the latest.

  Deadline: 11 februari 2022

Studiedag "Een omstreden relatie: Protestantse theologen over het Jodendom 1860-2020"

ontwerp-zonder-titel-10

Op 3 december 2021 organiseert de PThU de studiedag “Een omstreden relatie:  Protestantse theologen over het Jodendom 1860-2020.” De complexe verhouding van de protestantse theologie tot het Jodendom in de moderne tijd is recent weer onder de aandacht gekomen door de schuldbelijdenis die de Protestantse Kerk in Nederland in 2020 uitsprak. Tijdens deze studiedag zullen de deelnemers grondig naar deze relatie kijken en in gesprek gaan en zich bezinnen op het werk van een aantal prominente protestantse theologen in Nederland tussen 1860  en 2020.

Praktische informatie:

Datum: 3 december 2021
Tijd: 10.00 – 16.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 9.30 uur)
Locatie: Online
Kosten: 30 Euro per persoon, dit is inclusief koffie en thee.

Voor aanmelding en meer informatie, zie: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2021/12/studiedag-een-omstreden-relatie.-protestantse-theologen-over-het-jodendom-1860-2020/ 

Contact

© Nederlands Genootschap voor Joodse Studies, 2021.

cropped-cropped-cropped-NGJS-Logo.png

Voeg je header hier toe