Nieuws


joodse studies in nederland

Publicatie From Josephus to Yosippon and Beyond

Onlangs werd de lijvige bundel From Josephus to Yosippon and Beyond bij uitgeverij Brill in Leiden gepubliceerd. De bundel stond mede onder redactie van prof.dr. Jan Willem van Henten, terwijl verschillende judaïci in Nederland er een artikel aan hebben bijgedragen:

Bay, Carson, Michael Avioz, and Jan Willem van Henten, eds. From Josephus to Yosippon and Beyond: Text – Re-interpretations – Afterlives. Supplements to the Journal for the Study of Judaism 215. Leiden: Brill, 2024. https://brill.com/display/title/69894 

Beschrijving van de inhoud:

Two millennia ago, the Jewish priest-turned-general Flavius Josephus, captured by the emperor Vespasian in the middle of the Roman-Jewish War (66-70 CE), spent the last decades of his life in Rome writing several historiographical works in Greek. Josephus was eagerly read and used by Christian thinkers, but eventually his writings became the basis for the early-10th century Hebrew text called Sefer Yosippon, reintegrating Josephus into the Jewish tradition. This volume marks the first edited collection to be dedicated to the study of Josephus, Yosippon, and their reception histories. Consisting of critical inquiries into one or both of these texts and their afterlives, the essays in this volume pave the way for future research on the Josephan tradition in Greek, Latin, Hebrew and beyond.

Podcastserie De Joodse stad

In de podcastserie De Joodse stad wordt de geschiedenis van de Amsterdamse Jodenbuurt uit de doeken gedaan. UvA-onderzoeker Julia van der Krieke gaat in deze serie in gesprek met verschillende experts én buurtbewoners om de verhalen van de wijken Vlooienburg en Uilenburg nieuw leven in te blazen.

De podcast wordt gemaakt voor het project De Joodse stad, een initiatief van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, het Joods Cultureel Kwartier en de gemeente Amsterdam. Elke aflevering heeft een eigen thema, waaronder de Joodse taal en literatuur, Joden in de koloniën, het leven in de wijk en de sociaal-economische verschillen tussen buurtbewoners vroeger en nu. Naast het verleden van de Joodse buurt, wordt ook aan het heden aandacht besteed. Hoe ervaren buurtbewoners de buurt nu? Is deze nog Joods? En zijn zij zich bewust van de verhalen die zich hier hebben afgespeeld?

De eerste aflevering, die maandag 29 april verschijnt, focust zich op de geschiedenis van Vlooienburg en Uilenburg in de tijd dat het nog nieuwbouwwijken waren en de eerste Joden zich in de stad vestigden. Samen met Bart Wallet, hoogleraar vroegmoderne en moderne joodse geschiedenis aan de UvA, verkent Van der Krieke de bijzondere band tussen Joden en de hoofdstad. ‘Amsterdam en de Joden lijkt soms op een liefdesverhaal dat al heel vroeg begint. Op het moment dat de stad in de vroegmoderne tijd begint te groeien, komen ook joden naar de stad en bouwen ze eraan mee’, vertelt Wallet. ‘Die Amsterdamse Joden verbinden zich al snel als lokale patriotten aan de stad. Zo zeggen ze ook in het Jiddisch: Mir Amsterdammers; wij Joden in Amsterdam.’

Na 29 april verschijnt elke maandag een nieuwe aflevering. Op 17 juni wordt de voorlopig laatste aflevering gepubliceerd. Vanaf de zomer zal De Joodse stad zich gaan richten op een nieuwe wijk: Rapenburg en de Plantage.

Klik hier voor de link naar de podcast.

Bron & meer informatie: Amsterdam Humanities Hub

Dr. Lieve Teugels benoemd tot hoogleraar Judaica

De Protestantse Theologische Universiteit heeft ons bestuurslid dr. Lieve Teugels als hoogleraar Judaica benoemd. De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft vrijdag 19 april een overeenstemmend besluit genomen over deze benoeming.

Met de bevordering van dr. Lieve Teugels tot hoogleraar Judaica wil het bestuur van de PThU het vakgebied verder ontwikkelen en het belang van het vakgebied onderstrepen. Bestudering van de joodse traditie is onmisbaar voor een universiteit die veel waarde hecht aan bestudering van de christelijke bronnen. Lieve Teugels is sinds 2016 aan de PThU verbonden als universitair docent en later als universitair hoofddocent Judaica. Ze heeft nationaal en internationaal een grote reputatie opgebouwd op het vakgebied van de rabbijnse literatuur, met name de midrasj. In de laatste jaren heeft zij veel gepubliceerd over parabels in de rabbijnse en vroeg-Christelijke literatuur.

Bron: website PThU

16e Hartog Beem Scriptieprijs

De Hartog Beem prijs werd voor het eerst in september 1980 ingesteld om Hartog Beem te eren voor zijn verdiensten op het gebied van de geschiedenis van de Joden in Nederland.

De prijs wordt dit jaar voor de 16e keer uitgereikt. De prijs zal worden uitgereikt voor een masterscriptie (Nederlands of Engelstalig) over Joodse geschiedenis en cultuur door een auteur onder de 35 jaar, voltooid na 1 februari 2019. De scriptie moet geschreven zijn aan een Nederlandse universiteit. Auteurs uit buitenlandse universiteiten mogen meedoen, mits hun scriptie Nederlands Joodse cultuur en geschiedenis als centraal onderwerp heeft. De hoogte van de prijs bedraagt €1.500. De winnaar krijgt bovendien de mogelijkheid een bewerking van de scriptie uit te geven in de reeks Menasseh ben Israel Instituut Studies. De scripties zullen beoordeeld worden door een jury die bestaat uit prof.dr. J. Frishman (voorzitter), prof.dr. K. Hofmeester, prof. dr. Jessica Roitman en prof. dr. F. van Vree.

De inzendtermijn sluit op 1 juni 2024.

De prijs zal worden uitgereikt op een nader te bepalen symposium dat door het Menasseh ben Israel Instituut wordt georganiseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. 020-5310324/5 of e-mail mbii@jck.nl

Inzendingen dienen te worden gericht aan het Menasseh ben Israel Instituut, Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam, ter attentie van David Wertheim. Inzendingen dienen in vijfvoud en volledig geanonimiseerd ingezonden. Informatie met naam, adres, mailadres en geboortedatum van de inzender dient te worden aangeleverd in een bijgesloten blanco envelop, waarop alleen de titel van de scriptie is vermeld.

Mochten er minder dan 4 inzendingen binnenkomen, dan zal de prijs niet worden uitgereikt.

The Rabbis of Early Modern Amsterdam
Challenges, Achievements and Legacies
May 15-16, 2024, Jewish Museum in Amsterdam

The University of Wisconsin-Madison, the University of Amsterdam and the Menasseh ben Israel Institute (an academic collaboration between the Jewish Museum Amsterdam, the University of Amsterdam and the Vrije Universiteit Amsterdam) present:

The Rabbis of Early Modern Amsterdam: Challenges, Achievements and Legacies

In this symposium we will consider the individuals who made up the rabbinate of Amsterdam in the seventeenth and eighteenth centuries and the particular challenges (and successes) they had in building and preserving Jewish communities in the Dutch Republic.

These rabbis faced formidable new challenges to their authority, unlike what their medieval predecessors encountered. Among these were building a religiously, intellectually, socially, and economically thriving community on the banks of the Amstel while integrating immigrants from the Iberian Peninsula and Central and Eastern Europe; the reintegration of former conversos into normative Judaism; the greater separation of administrative and religious leadership, with lay leaders taking over communal responsibilities and prerogatives formerly held by rabbis; new organization of rabbinic training; and changes in titles. The early modern rabbi was thus, in very interesting ways, quite distinct not only from his medieval predecessors, but also from his modern successors, and Amsterdam was one site where the institution of the rabbinate found its rearticulation.

Program

Day One, May 15th

9:30   Opening

Creating Amsterdam’s Early Modern Rabbinate
9:45   Dr. David Sclar (Princeton University), “Inventing Tradition and (Re)Forming Identity: the Development of Western Sephardic Religious Culture in Early Modern Amsterdam”
10:30   Prof. Sina Rauschenbach (University of Potsdam), “Christian Hebraism and Jewish Perceptions of Denominational Difference: The Rabbis of Seventeenth-Century Amsterdam”
11:15    coffee break
11:30   Prof. Bart Wallet (University of Amsterdam), The Early Rabbinate of the Ashkenazic Community in Amsterdam
12:15   lunch

Between Orthodoxy and Heterodoxy
13:15   Dr. Anne Oravetz Albert (University of Pennsylvania), “Rabbis and Lay Leaders: The Case of Herem”
14:00   Prof. Steven Nadler (University of Wisconsin-Madison), “Menasseh ben Israel and Maimonides on Human Freedom”
14:45   coffee break
15:05   Prof. Moises Orfali (Bar-Ilan University), “Isaac Aboab da Fonseca: Leadership between the Spinozist and Sabbatean Storms”
15:50   Prof. Matt Goldish (Ohio State University), “Hakham Solomon Ayllon: Amsterdam’s Sabbatean Rabbi, 1700-1728”

16:35   end Day One

Day Two, May 16th 

The Economics of Knowledge
9:30   Dr. Jacob Adler (University of Arkansas-Fayetteville), “The Intended Audience of Menasseh ben Israel’s Nishmat Ḥayyim”
10:15   Heide Warncke (Ets Haim – Livraria Montezinos library), “Printing and Manuscript Production in the Amsterdam Sephardic Congregation in the Seventeenth Century”
11:00   coffee break
11:15   Prof. Yaacob Dweck (Princeton University), “Wealth, Social Standing, and Knowledge: Hezekiah da Silva in Amsterdam”
12:00   lunch

Women, the Arts and the Colonies: Rabbinic Peripheries
13:30   Dr. Tirtsah Levie Bernfeld (independent scholar), “Sephardi Women and Spiritual Leadership in Seventeenth-Century Amsterdam”
14:15   Mirjam Knotter (Jewish Museum Amsterdam), “Artistic Legacy and Everyday Life: Exploring the Material Culture of 17th-Century rabbi’s and their communities in Amsterdam”
15:00   Prof. Jessica Vance Roitman (Vrije Universiteit Amsterdam), “Caribbean Connections and Continuities”
15:45   drinks 

The symposium will be held May 15th and 16th at the Jewish Museum in Amsterdam.  For more information and inquiries about tickets and other matters contact mbii@jck.nl

Tickets: €95, -, university students and friends (donateurs) of the Menasseh ben Israel Institute donateurs €65,- The same reduced prize is available for NGJS members (use the code “morteirangjs” upon registration). Prices include lunch* for both days. Order tickets here. See also https://mbii.nl/conference-rabbis-of-early-modern-amsterdam/

 

16th Contact Day Jewish Studies on the Low Countries
23 May 2024, City Campus Univerty of Antwerp

The Institute of Jewish Studies organizes for the 16th time an interdisciplinary conference at the University of Antwerp concerning Jewish Studies on the Low Countries. The purpose of the conference is to facilitate contacts between researchers working within this area of study. We especially encourage young researchers to participate in the workshop. We also hope for contributions from more established researchers, in order to establish a positive exchange between different research generations. This year the contact day will be followed by an evening lecture (in Dutch) by Prof. Bart van der Boom (University of Leiden) and Dr. Laurien Vastenhout (NIOD Institute) on the Jewish Councils in Western Europe and the Jewish Council for Amsterdam.

Program

 • 08:30 – 09:00: Registration and coffee
 • 09:00 – 09:15: Welcome (Theodor Dunkelgrün, Karin Hofmeester & Veerle Vanden Daelen)
 • 09:15 – 10:45: Social Help, Social Mobility and Diamonds from Early Modern History to Contemporary History (Chair: Jessica Roitman)
  • Ronny Reshef, Lucas Meijs, Bart Wallet: Checks and Balances within Jewish Self-help Organisations in the Early Modern Times
  • José Alberto Rodrigues da Silva Tavim: The Virtue of Precious Stones, and the Virtue of their Dealer.  Ishack de Matatia Aboab and his Book of All Precious Stones (1690)
  • Joris Kok: Forming Futures in Facets: Social Mobility of Jewish Diamond Workers’ Children, 1870-1940

   

 • 10:45 – 11:00: Coffee Break
 • 11:00 – 12:30: Jewish Interpretations and Representations in the 20th Century (Chair: David Wertheim)
  • Eyal Boers: Weergevonden: The Image of the Jew in a Dutch Silent Film
  • Gaëtan Regniers: Translation as Insulation. The Life and Work of A.E. Boutelje During World War II
  • Louise Counet: Shoah and Autofiction

   

 • 12:30 – 14:00: Lunch with session on the Association of Jewish Studies (Chair: Theodor Dunkelgrün, t.b.c.)
  • Discussion on how to set up a Belgian Association of Jewish Studies, how does it work in the Netherlands? Participants: Karin Hofmeester, Ronny Reshef, Janiv Stamberger, Veerle Vanden Daelen.

   

 • 14:00 – 16:00: The Shoah in the Low Countries: New Perspectives (Chair: Veerle Vanden Daelen)
  • Lola van der Made: The Microcosms of the Holocaust in The Netherlands: the value of comparative microhistory in Holocaust research
  • Ludo Verbist: The Faith of the Jews at the Green Border
  • Janiv Stamberger & Dorien Styven: Jewish Resistance in Antwerp (1940-1944)
  • Richard Menkis: “In that place of evil memory”: A Canadian Reporter Reacts to Breendonk
 • 16:00 – 16:15: Coffee Break
 • 16:15 – 17:45: Post-Holocaust Jewish life (Chair: Daniël Metz)
  • Sietske van der Veen: Mapping Contested Spaces in Post-War Jewish Amsterdam
  • Geraldien von Frijtag: Ties, knots, community: Jews in the Dutch East Indies and the Holocaust (1933-1945)
  • Rosa de Jong: Arriving in a colony in flux: Jewish WWII Refugees in Suriname

   

 • 17:45 – 18:00: Concluding remarks (Karin Hofmeester & Veerle Vanden Daelen)
 • 20:00: Evening lecture: double presentation by
  • Laurien Vastenhout: ‘Joodse Raden’ in West-Europa: een vergelijkend perspectief
  • Bart van der Boom: De politiek van het kleinste kwaad. De Joodse Raad voor Amsterdam 

Registration

Contact day in English, evening lecture in Dutch – free entrance. Registration required: ijs@uantwerpen.be.

Purimshpiel
Hebrew and Jewish Studies, University of Amsterdam

A Purimshpiel is a comic dramatization of the Book of Esther, which describes what transpired on Purim and why it is celebrated as a Jewish holiday. It integrates texts, theater, music, dance, songs, mimes, and costumes for the Purimshpiel.

It is an authentic folk theatre and considered the birthplace of Yiddish theater. The Purimshpiel will be performed in Yiddish (subtitles in Dutch) by our second year’s Yiddish students at the UvA. 

Please join us on March 20, 2024, at 19.00 hours
Location: Oudemanhuispoort, Amsterdam, Room OMHP D0.08

Entrance fee: Dress up, wear a funny hat, scarf or anything else in the spirit of Purim !!

REGISTER HERE: https://forms.gle/K59pgemmPD49qaTJ6

Here’s the Invitation.

Postdoc Onderzoeker Project Joodse Oorlogswezen
Vacature, Universiteit van Amsterdam

De Amsterdam School of Historical Studies  heeft een vacante postdoctorale positie als onderdeel van het project Joodse oorlogswezen, geleid door hoofdonderzoeker prof.dr B.T. Wallet.

Een van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog is dat relatief veel van de overlevende joodse kinderen als wees uit de oorlog kwamen. Hun zorg werd inzet van een pijnlijk debat tussen het voormalige verzet en de joodse gemeenschap. Een deel kwam terecht in joodse weeshuizen en/of onder toezicht van de joodse voogdijstichting Le-Ezrath Ha-Jeled.

Voor dit onderzoek is de ASH op zoek naar een tweede postdoctorale onderzoeker met een focus op sociale en culturele geschiedenis. De twee onderzoekers in dit project gaan samen na hoe de zorg voor deze kinderen is verlopen, met speciale aandacht voor hun vermogensbeheer. Naast bestuurlijke processen zullen de ervaringen van de oorlogspleegkinderen en de zorgverleners in kaart gebracht worden. De onderzoekers zullen daartoe uitvoerig archiefonderzoek verrichten, naast oral history met betrokkenen.

De postdoc onderzoeker wordt aangesteld bij de afdeling MVT&C van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het onderzoek valt onder de Amsterdam School of Historical Studies. We bieden een dienstverband voor de periode van een jaar. Bij goed functioneren wordt deze periode verlengd met 7 maanden. Het dienstverband is voor 38 uur per week. De startdatum is bij voorkeur 1 april 2024. De sluitingsdatum van deze vacature is 22 maart 2024.

Voor meer informatie, zie https://vacatures.uva.nl/UvA/job/Postdoc-Onderzoeker-Project-Joodse-Oorlogswezen/789213902/

Lecturer (replacement position) in Classical Hebrew and Aramaic
Vacancy, Leiden University

The Faculty of Humanities, Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), is looking for a Lecturer (replacement position) in Classical Hebrew and Aramaic (0,4 – 0,5 fte). Leiden University invites applications for a fixed term (18 months) lectureship Classical Hebrew and Aramaic to begin 1 August 2024. This replacement position is situated in the Leiden Institute for Area Studies.

The lectureship is aimed at candidates of any nationality who have proven their potential to teach and engage students at BA and MA level. The successful candidate will teach courses in the BA Ancient Near Eastern Studies and the MA and ResMA Classics and Ancient Civilizations, supervise BA and MA theses in all these programmes and undertake the appropriate level of administration associated with the courses they teach. We seek applicants with proven expertise in Classical Hebrew and Aramaic in their broader historical and linguistic contexts and the ability to teach and revise courses appropriately.

We offer a 18 months 0,4 fte or 0,5 fte position (15,2-19 hours per week) from 1 August 2024 to 31 January 2026. Applications must be received no later than 10 March 2024.

For more information, see https://www.universiteitleiden.nl/vacatures/2024/q1/14574-lecturer-replacement-position-in-classical-hebrew-and-aramaic.

Award for Outstanding New Research
on Judaism and the History of Science
In Memory of Harry Austryn Wolfson (1887-1974)

The Association for the Promotion of the Study of the History of Philosophy and Science in Judaism (Verein zur Förderung der Erforschung der Geschichte der Philosophie und Wissenschaften im Judentum e.V. – Berlin/Germany) invites submissions for a competition recognizing outstanding new research on the interface between Judaism and the sciences throughout history. This competition will honor two young scholars for their innovative articles (up to sixty pages) exploring topics connected to this field of research. A total sum of 1500 euro will be awarded to the recipients, and their winning articles will be submitted for publication in the peer-reviewed journal Aleph – Historical Studies in Science & Judaism in 2024.

This award is dedicated to the memory of Harry Austryn Wolfson (1887-1974), whose extensive contributions include the groundbreaking book Crescas’ Critique of Aristotle: Problems of Aristotle’s Physics in Jewish and Arabic philosophy (1929). Wolfson’s work remains an unsurpassed classic in the study of the interaction between Jewish intellectual history and the history of science.

The competition is open to young scholars who have completed their MA studies and/or received their PhD no more than five years ago. Please note that articles accepted for publication in other journals are not eligible for consideration. Submitted articles must adhere to the editorial guidelines of Aleph (see https://iupress.org/journals/aleph/).

The deadline for submission is March 1, 2024. Interested participants are to submit their articles, along with a CV of the author, to: edelstein.aleph@mail.huji.ac.il.

Here’s the official invitation to the award: flyerAmota final.

"1 Enoch and the New Testament"
Professor Loren Stuckenbruck (Munich)
Radboud Prestige Lectures in New Testament

The next edition of the Radboud Prestige Lectures in New Testament will take place on Friday, March 1, in Huize Heyendael (Nijmegen). Loren Stuckenbruck, Professor of New Testament Studies at the Ludwig-Maximilians-Universität München will give three lectures on the topic “1 Enoch and the New Testament.” The lectures will be followed by responses from Benjamin Wold (Dublin), Martin de Boer (Amsterdam) and Sofanit Abebe (London). Please find the full program attached.
 
Program
11:00-11:45 – Lecture 1 “The Petitionary Prayer of Jesus in John 17 and Petitionary Prayers in 1 Enoch and Jubilees”
This lecture focuses on Jesus’ prayer in John chapter 17 as truly petitionary, rather as a formal petition that functions as a treatise that merely emphasises a high Christology. This emphasis reflects a reading of the prayer based on a series of patriarchal prayers found both in the Book of Jubilees (Noah, Abraham) and 1 Enoch (Enoch) uttered on behalf of those coming after them.
 
1:45-12:00 – Response by Dr. Benjamin Wold (Dublin)
12:00-12:45 – Discussion
12:45-14:00– Lunch
 
14:00-14:45 – Lecture 2 “God acting through Jesus in the Fourth Gospel (chs. 5 and 14–16) and the Activity of “the Lord of Spirits” in the Enochic Book of Parables”
The lecture is concerned with the much-neglected activity of “the Lord of Spirits” in the Enochic Book of Parables, as it relates to creation at large and to the much-discussed “Son of Man”. In critical conversation with recent secondary literature on the “Son of Man” in the Fourth Gospel, God may be seen to occupy a theological space that provides underpinnings upon which Christology depends and out of which it takes shape.
 
14:45-15:00 – Response by Prof. Martinus C. de Boer (Amsterdam)
15:00-15:45 – Discussion
15:45-16:15 – Tea & Coffee
 
16:15-17:00 – Lecture 3 “Romans 8:18–25, 2 Peter 3:10–12 and Environmental Theology of 1 Enoch”
The link between humanity and the well-being of the created order has been taken up in recent interpretation of Paul’s argument in Romans 8. This connection, which stands in tension with 2 Peter 3 and, arguably, with other traditions found in the New Testament (e.g. Revelation 21), ascribes an agency to the natural order that has its closest parallel in the early Enochic tradition (1 Enoch chs. 7-9). The paper explores this agency in Jewish apocalyptic tradition and Romans, drawing attention to its implications for biblical and contemporary theology.
 
17:00-17:15—Response by Dr. Sofanit Abebe (London)
17:15-18:00 – Discussion
18:00-20:00 – Drinks & Dinner
 
Location
The event takes place in the Marijnenkamer of Huize Heyendael (Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen, The Netherlands), which is located on the main campus of Radboud University (note that this is a different location than in previous years). Please refer to this page for information about public transport and parking options. Attendance is free of charge; lunch and dinner will be provided. 
 
Registration
You can register for the event by sending an e-mail to Dr. Matthijs den Dulk (matthijsdendulk@icloud.com). Please also inform him of any dietary restrictions that you may have.

Vacature
Projectmanager Amsterdam Time Machine
Universiteit van Amsterdam

Het Cultural Data and AI Lab (CuDAL) van de Faculteit der Geesteswetenschappen (opvolger van het succesvolle CREATE onderzoeksprogramma en lab) zoekt een enthousiaste en ervaren projectmanager voor de Amsterdam Time Machine.

De Amsterdam Time Machine (ATM) is een project van het CuDAL. De ATM bouwt aan een open onderzoeksinfrastructuur over de geschiedenis van Amsterdam. In deze ‘Google Earth van het verleden’ zullen gebruikers uiteindelijk in staat zijn terug in de tijd te reizen en door de stad te navigeren op het niveau van buurten, straten en huizen. De projectmanager is verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende pilots van de ATM, zoals het koppelen van erfgoedbronnen over de Joodse buurt en het dagboekenproject Amsterdam Diaries. Hierbij onderhoud je veel contact met externe projectpartners (Stadsarchief, gemeente Amsterdam, musea), met collega’s binnen de UvA en met mogelijke geldschieters.

We bieden een tijdelijk dienstverband voor de periode van 6 maanden 30,4 uur (0,8 fte) met een proeftijd van een maand, bij voorkeur met ingang van 15 februari 2023. Minder uren gedurende een langere periode is bespreekbaar, minimaal aantal uur is 19 uur per week (0,5 fte).

Sluitingsdatum:  21 januari 2024

De volledige vacaturetekst is hier te vinden.

Jews at Home: From Creation to Corona
First Annual Symposium of the Leiden Jewish Studies Association
Leiden University, 6-7 december 2023

Since its beginnings, Leiden University has been home to scholars with a broad and diverse expertise in the histories, languages, literatures and material cultures relevant to the study of Jews and Judaism from antiquity to modern times. Recognizing this abundance, and to stimulate cooperation and mutual awareness among instructors and experts from inside and outside Leiden University the Leiden Jewish Studies Association (LJSA) was recently launched by Sarah A. Cramsey, Professor by Special Appointment for Central European Studies and Judaism & Diaspora Studies, and Jürgen K. Zangenberg, Professor for the History and Culture of Ancient Judaism and Early Christianity. Thanks to seed money from the Faculty Fonds for Research Cooperation, LJSA is starting activities to highlight existing expertise on Jews and Judaism at Leiden as well as promote knowledge and cooperation between scholars, institutes and programs and with other Dutch universities. LJSA builds upon Leiden’s strong tradition in linguistic, historical, archeological, literary and religious scholarship on Judaism, the Hebrew Bible, the world of the Ancient Near East, the early modern and modern Jewish experiences as well as broader work done by Leiden’s staff focused on “otherness,” coexistence, ethnic violence and minority studies.

We are happy to announce that our first annual symposium will take place from December 6-7, 2023 in Leiden on the topic: “Jews at Home: From Creation to Corona.” Prof. Elisheva Baumgarten will give the (online) keynote address entitled “Residences, Homes and Havens: Belonging, Integration and Separation in Medieval Jewish Life” at 16:15 on Wednesday December 6, 2023 at Leiden’s Faculty Club. Dr. Albertina Oegema will give a public lecture in Dutch entitled “Wie is de baas in huis? Joodse families in laatantieke parabels” to close the symposium on December 7, 2023 at 20:00 in the Great Hall of Leiden’s Academy building. Both of these events are open to the public.

The full schedule of “Jews at Home” has been posted to the Leiden Jewish Studies Association website, see https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2023/12/jews-at-home.-from-creation-to-corona. Questions can be directed to Prof. dr. Cramsey (s.a.cramsey@hum.leidenuniv.nl) or Prof. dr. Zangenberg (j.k.zangenberg@hum.leidenuniv.nl).

Call for Proposals
16th Contact Day Jewish Studies on the Low Countries
University of Antwerp, 23 May 2024

On Thursday 23 May 2024 the Institute of Jewish Studies organizes for the sixteenth time an interdisciplinary conference at the University of Antwerp concerning Jewish Studies on the Low Countries. The purpose of the conference is to facilitate contacts between researchers working within this area of study.

We especially encourage young researchers to participate in the workshop. We also hope for contributions from more established researchers, in order to create a positive exchange between different research generations. We particularly invite papers and/or sessions that are explicitly comparative in character, and welcome themes and disciplines within Jewish Studies concerning the Low Countries. Proposals need not be limited to a specific historical period and presentations may include work in progress. Both individual and panel proposals are possible. The conference language is English.

Please note that the conference organizers cannot provide financial support to cover travel and accommodation of presenters or participants. Please submit an abstract of maximally 400 words and a short CV by 15 January 2024.

For further information please contact:

Karin Hofmeester: kho@iisg.nl

Veerle Vanden Daelen: veerle.vandendaelen@kazernedossin.eu

Vacature
Universitair Docent Judaica
Tilburg School of Catholic Theology

De Tilburg School of Catholic Theology zoekt een enthousiaste collega voor de functie van Universitair Docent Judaïca (0.5 fte) bij het Departement Texts in Contexts. De taken bestaan onder meer uit:

 • Het verzorgen van Nederlandstalige en Engelstalige cursussen Judaïca in Utrecht en Tilburg;
 • Verrichten van onderzoek op het gebied van Judaïca en publiceren over het eigen vakgebied in wetenschappelijke vakliteratuur;
 • Actief aantrekken van externe onderzoeksfinanciering;
 • Actief participeren binnen de faculteit en het departement;
 • Deelnemen aan relevante samenwerkingsverbanden rond joodse studies, in Nederland en op internationaal gebied;
 • Openheid en bereidheid tot inzet voor interreligieuze dialoog.

Startdatum: zo mogelijk 1 januari 2024
Sluitingsdatum vacature: 6 november 2023

Klik hier voor meer informatie. 

Masterclass + Lecture by Prof.dr. Natalia Aleksiun
"Intimate Violence": Methodology and Sources for Microhistories of the Holocaust

Practical Details

 • Teacher: prof.dr. Natalia Aleksiun
 • Masterclass:
  • Monday 13 November 2023, 16.00-18.00 pm; 
  • Drift 23, 1.04 3512 BR Utrecht
  • Please register at bureau@onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl before 30 October 2023. There is a limit of 20 participants; RMA-students and PhD-students of OPG have priority.
 • Lecture:
  • Tuesday 14 November 2023, 16.00-18.00 pm
  • Drift 21, 1.05 3512 BR Utrecht
  • Please register your attendance with Boris Wesseldijk, b.j.z.wesseldijk@uu.nl, by 10 November, 5pm.

Masterclass

In recent years, research into the microdynamics of violence has become increasingly popular. Whereas earlier work tends to concentrate on the macrolevel of violence, i.e. the decisions and worldviews of senior officials and policy makers, there is a distinctive trend in the scholarship toward the microlevel: the study of smaller communities and towns, groups, families, and individuals, including relations between neighbors, colleagues, friends, relatives and lovers. This trend transpires particularly in the field of Holocaust and Genocide Studies. Newer studies in this field draw attention to the huge impact of (sometimes pre-existing) local and communcal networks and dynamics on the way a genocidal process unfolded in a given community or town. It also underscores the effects of genocidal policies on individuals, their relations and communities. In recent years, scholarship on the micro-dynamics of violence has become increasingly popular. Zooming in on the microlevel allows us to engage with the ‘softer tissue’ of history: with the emotions and perceptions of both victims and perpetrators as well as their memory and silence.

In spite of the clear advantages of the shift towards microhistory, there are also challenges, particularly with regards to the sources. Evidently, going beyond institutional archives is needed for reconstructing these microhistories. It requires a turn towards diaries, private correspondence, as well as court testimonies and personal interviews which are often collected after the studied instance of mass violence. What are the specific pitfalls of working with these less conventional bodies of sources? Do they require any specific tools and skills? In this masterclass prof. dr. Natalia Aleksiun delves into her own research on the Holocaust in Poland/Ukraine to reflect upon the methodological and ethical concerns of microlevel research on mass violence.

Outline Masterclass 
16:00-16.10 Welcome
17.10-17:00 Presentation Natalia Aleksiun
17:00-17:10 Break
17.10-17:50 Laboratory: working with sources and student discussions
18:50-18:00 Conclusions and closing

Credit (1 EC) is optional. Requirement:
Writing a paper of 3000 words on central topic of the masterclass, to be submitted 1 week after the masterclass g.g.vonfrijtagdrabbekunzel@uu.nl

Lecture “Mass Violence and Victim Agency: Rescue Strategies of Jewish Physicians in Nazi Occupied Poland”

Where are the faces and experiences of victims of recent episodes of mass violence? How can we render their experiences visible and include them in historical accounts of conflict, violence and genocide? Come find out more and join us in the public lecture by a leading scholar, prof. dr. Natalia Aleksiun, jointly organized by the Political History Section of Utrecht University’s Department of History and Art History and the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies. Drawing upon her own extensive research into Jewish – non-Jewish relations in Poland and Ukraine, Prof. Aleksiun will focus in her presentation on the relationships between Jewish physicians and their non-Jewish colleagues and patients, arguing for the centrality of professional networks and bonds of gratitude and self-interest in the rescue of Jewish physicians under the Nazi occupation.

About the speaker

Dr. Aleksiun is the Harry Rich Professor of Holocaust Studies at the University of Florida. She holds doctoral degrees from Warsaw University and New York University. She has written extensively on the history of Polish Jews and the Holocaust. In addition to her 2021 book Conscious History: Polish Jewish Historians before the Holocaust (Littman Library of Jewish Civilization), which explores the role of academic and public history for shaping the collective identity of Polish Jewry after WWI, she is the author of Where to Next? The Zionist Movement in Poland 1944–1950 (Warsaw, 2002 [in Polish]) which delved into political culture among Polish Jewish survivors after the Holocaust. She studied the role of survivors as pioneer Holocaust historians, especially Philip Friedman, Artur Eisenbach, and Gershon Taffet. She edited Gershon Taffet’s Holocaust of the Jews in Zolkiew (Warsaw, 2019 [in Polish]). She has co-edited several volumes and special journal editions, including Entanglements of War: Social Networks during the Holocaust (2023), Places, Spaces and Voids in the Holocaust (2021), and Writing Jewish History in Eastern Europe (2017). She serves as editor of East European Jewish Affairs and is a member of the Academic Committee of the United States Holocaust Memorial Museum. She is completing a book on Jewish life in hiding in western Ukraine during the Holocaust and a book on the so-called cadaver affair in medical colleges in East Central Europe in the interwar period.

Overlijden Dr. Leon (Leo) Mock

Beste NGJS leden,

Hierbij willen wij graag het droevige bericht met u delen dat vorige week donderdag een van onze leden, Dr. Leon (Leo) Mock, rabbijn en universitair hoofddocent aan de Tilburg School of Theology, is overleden. Hij is vrijdag 1 september begraven op de Portugees Joodse begraafplaats in Oudekerk aan de Amstel.

Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van Dr. Mock, die we veel sterkte toewensen met dit grote verlies.

Namens het NGJS bestuur,

Ortal-Paz Saar, secretaris

Vacature
Postdocs Joodse oorlogswezen in Nederland, 1945-heden"

De Amsterdam School of Historical Studies (ASH) heeft twee vacante postdoctorale posities als onderdeel van het project Joodse oorlogswezen, 1945-heden, geleid door hoofdonderzoeker prof. dr. B.T. (Bart) Wallet. Dit project is opgezet in samenwerking met de Stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Wat ga je doen

Een van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog is dat relatief veel van de overlevende joodse kinderen als wees uit de oorlog kwamen. Hun zorg werd inzet van een pijnlijk debat tussen het voormalige verzet en de joodse gemeenschap. Een deel kwam terecht in joodse weeshuizen en/of onder toezicht van de joodse voogdijstichting Le-Ezrath Ha-Jeled. De onderzoekers in dit project gaan na hoe de zorg voor deze kinderen is verlopen, met speciale aandacht voor hun vermogensbeheer. Naast bestuurlijke processen zullen de ervaringen van de oorlogspleegkinderen en de zorgverleners in kaart gebracht worden. De onderzoekers zullen daartoe uitvoerig archiefonderzoek verrichten, naast oral history met betrokkenen.

Deadline

15 september 2023

Meer informatie

Zie: https://vacatures.uva.nl/UvA/job/Postdocs-Joodse-oorlogswezen-in-Nederland%2C-1945-heden/776623802/

Call for Papers
"Jews at Home: From Creation to Corona"

The “Leiden Jewish Studies Association”is thrilled to issue a “Call for (short) Papers” for our first annual conference entitled “Jews at Home: From Creation to Corona” which will take place at Leiden University on Wednesday December 6 and Thursday December 7, 2023.

Our goal is to highlight the excellent research on the Jewish experience at “home” throughout historical time and across geographic space that is being done at Leiden specifically and in the Netherlands more broadly. Colleagues are invited to give a short paper (which should be equivalent to a 15 minute presentation) to an audience that will include B.A. and graduate students, colleagues and members of the public who are interested in Jewish Studies. Advanced graduate students are welcome to apply as well. The panels will be moderated and feedback will be given to each paper.

We can tentatively announce that the conference will begin on Wednesday, December 6 at 16:15 at the Leiden Faculty Club with a keynote lecture by Prof. Elisheva Baumgarten (Hebrew University, Jerusalem), a noted expert on daily contacts between Jews and Christians in medieval Europe. Prof. Baumgarten’s work often focuses on the “home” and “seeks to include those who did not write the sources that have reached us, with a special interest in women and gender hierarchies.”  (https://scholars.huji.ac.il/elishevabaumgarten/biocv).  Meals and modest travel subsidies will be provided for all participants. There is also the possibility to apply for a child-care grant once your paper has been accepted.  The Austria Centre Leiden is pleased to co-sponsor this event.

To apply please send your name, a title and a (roughly) 100 word abstract to s.a.cramsey@hum.leidenuniv.nl and j.k.zangenberg@hum.leidenuniv.nl by September 1, 2023. We will have the finalized conference program complete by September 15, 2023.  Also, you can email us with any questions!

Warm regards, Jürgen Zangeberg and Sarah A. Cramsey

Exploring "Rest" in Ancient Jewish and Early Christian Contexts"

This congress aims to explore conceptual varieties of “rest” among a diverse group of ancient texts and contexts, particularly those coded as ancient Jewish or Early Christian, especially considering their situatedness in the broader ancient Mediterranean world. Designed as a small workshop style event, the symposium brings together a small number of scholars representing a spectrum of expertise related to the ancient Mediterranean world, with a particular focus on ancient Jewish and early Christian contexts. The speakers reflect on the concept of “rest” as it pertains to any number of literary, historical, and cultural settings, including (but not limited to): its metaphorical usage; its manifestations: physical, emotional, social, etc.; its relation with labor, leisure, and also rituals/festivals; and how it functions in, for, or against the empires. Of particular interest in this conference is how these explorations may speak to the complexities of early Jewish and Christian social and theological formations from the early Second Temple period through Late Antiquity.

Practical Details

Date: Tuesday, 4 July 8:30-17:30
Location: Radboud University Nijmegen, Huize Heyendael (Titus Brandsmakamer), Geert Grooteplein Noord 9, 6525 EZ Nijmegen
Hosts: Dr. Seth A. Bledsoe & Ludwig Beethoven J. Noya, MA
Registration: For further information or if you wish to attend the congress, please contact: Seth Bledsoe (seth.bledsoe@ru.nl) or Ludwig Noya (ludwig.noya@vanderbilt.edu)

Program 

08:30–09:00 Informal Opening & Coffee/Tea
09:00-09:10 Seth A. Bledsoe & Ludwig Beethoven J. Noya, Welcome & Opening Words 

09:10–10:30 Session A: The “Rest” of the Sabbath 
09:10-09:50 Ludwig Noya (Vanderbilt University), “Reading Sabbath Laws in Light of Sabbath Narratives: Reconsidering an Idealistic Sabbath Rest” 
09:50-10:30 Sofie Remijsen (University of Amsterdam), “The Weekly ‘Rest’ in Late Antique Christian-Roman Society” 

10:30–10:50 Coffee/Tea Break 

10:50–12:10 Session B: Enjoying the “Rest” of Life 
10:50-11:30 Sören Lorenzen (University of Bonn), “Restful Escapes: On Rest, Escapism, and Intimacy in Biblical Love Poetry” 
11:30-12:10 Jerry P. Toner (University of Cambridge), “Finding a Christian Peace: Rest, Play, Play, and the Pax Romana” 

12:10–13:10 Lunch Break 

13:10–14:30 Session C: On “Rest”-lessness 
13:10-13:50 Geert de Korte (Theological University, Apeldoorn), “Seeking Rest but Not Finding It: The Metaphor of Restlessness in early Church Exegesis” 
13:50-14:30 Seth A. Bledsoe (Radboud University, Nijmegen), “To Die, To Sleep (,) No More: Ben Sira and the ‘Restlessness’ of Sleep” 

14:30–14:50 Coffee/Tea Break 

14:50–16:50 Session D: “Rest” and the Otherworldly Imagination 
14:50-15:30 Nicholas J. Moore (Durham University), “A House of ‘Rest’: Christology, Temple, and Rest in Matthew 11 and Hebrews 3–4” 
15:30-16:10 Eric F. Mason (Judson University), “A Sabbath Rest for the People of God: The Metaphorical and Eschatological Use of ‘Rest’ in Hebrews 3:7–4:13” 

16:10–16:20 Short Break 

16:20–16:50 Claudia Bergmann (Universität Paderborn), “Ideas of Rest in the World to Come” 
16:50-17:00 Seth Bledsoe & Ludwig Noya, Final Words 

For more information, see https://www.ru.nl/over-ons/agenda/exploring-rest-in-ancient-jewish-and-early-christian-contexts

Stewart and Lynda Resnick Fellowship Program (National Library of Israel)"

Vanwege de opening van haar nieuwe campus in 2023 is het mogelijk te solliciteren naar een Stewart and Lynda Resnick Fellowship aan deze bibliotheek. Dit Fellowship wordt aan twee internationale senior wetenschappers toegekend die zich bezig willen houden met een of meerdere van de kerncollecties van de bibliotheek: Israel, Judaica, Islam and the Middle East, Humanities en/of Israeli and Jewish Music. De deadline voor het indienen van aanvragen is 30 juni 2023. Voor meer informatie, zie https://www.nli.org.il/en/research-and-teach/create/resnick-fellowship

Lezing Doron Bar: "Cemeteries as holy places?"

De leerstoelgroep OT en Jodendom van de PThU, in samenwerking met Erasmus+ nodigt u uit voor een lezing en aansluitend gesprek (in het Engels) met Prof. Doron Bar, historisch geograaf van het Schechter Instituut in Jeruzalem.

Over de lezing

De lezing gaat in op het fenomeen van de ’tsadificatie’, het bezoeken van graven van ’tsadikiem’, Joodse religieuze leraren, als een nieuwe vorm van bedevaarten in Israël. Daardoor ontstaan nieuwe gedenkplaatsen die de plaats innemen van bestaande, officiële heiligdommen en seculiere gedenkplaatsen.

Locatie

Universiteit Utrecht. Drift 21, kamer 104, Utrecht. Drift 21 zit bij de UU universiteitsbibliotheek.

Meer informatie en aanmelden

Neem contact op met Lieve Teugels: g.m.g.teugels@pthu.nl.

Boekpresentatie "Jewish Martyrdom in Antiquity"

De leden van de NGJS zijn hartelijk uitgenodigd voor de boekpresentatie Jewish Martyrdom in Antiquity: From the Books of Maccabees to the Babylonian Talmud (CRINT 17; Leiden: Brill, 2023), die op 6 juli plaatsvindt in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam (Belle van Zuylenzaal, Universiteitsbibliotheek, Singel 421-427, Amsterdam). Online deelname is mogelijk.

Dit boek biedt een uitgebreide bespreking van alle relevante bronnen over het Joodse martelaarschap in de oudheid. Door deze verhalen samen te bekijken, hun ontwikkeling te volgen en ze te vergelijken met andere tradities, proberen de auteurs te onderzoeken hoe Joods het Joodse martelaarschap is. Daartoe analyseren zij de impact van de veranderende sociale en religieus-culturele omstandigheden en de interacties met Grieks-Romeinse en christelijke tradities. Dit leidt tot het vaststellen van belangrijke continuïteiten en discontinuïteiten. Politieke idealen zijn bijvoorbeeld prominent aanwezig in 2 en 4 Makkabeeën, maar opmerkelijk afwezig in rabbijnse bronnen, terwijl deze laatste bronnen een groeiend bewustzijnvan christelijke tradities over martelaarschap laten zien.

Programma
15.00 uur: inloop en welkom.
15.15-16.30: panel over het boek, geleid door Prof. Lutz Doering (Münster), met bijdragen van Dr. Lieve Teugels (PThU),
Dr. Ortal-Paz Saar (UU), Dr. Eric Ottenheijm (UU) en Prof. Jan Bremmer (RUG), gevolgd door reacties van twee auteurs:
Prof. Yair Furstenberg (Jeruzalem) en Prof. Jan Willem van Henten (UvA).
16.30 uur: aanbieding van het eerste exemplaar aan Mevr. Beate Herbst, de weduwe van de derde auteur, Prof. Friedrich Avemarie (Marburg), met aansluitend een receptie.

Aanmelding
Aanmelding o.v.v. online of fysieke deelname bij Jan Willem van Henten: J.W.vanHenten@uva.nl. Online deelnemers zullen een Zoom-link ontvangen.

Recente boekpublicaties

In de afgelopen maanden zijn er verschillende interessante publicaties verschenen die door judaïci in Nederland zijn geschreven of geredigeerd:

 • Bij Peeters is de door prof.dr. Jan Willem van Henten (UvA) geredigeerde bundel The Books of the Maccabees: Literary, Historical, and Religious Perspectives verschenen. De bijdragen gaan in op de verhouding tussen de Maccabeeën-boeken en Griekse, Romeinse en oud-Oosterse bronnen, de historische achtergrond van de Maccabeeën-boeken en hun historiografie, en op de Joodse en christelijke receptie van de Maccabeeën.
 • Samen met prof.dr. Yair Furstenberg en prof.dr. Friedrich Avemarie heeft prof.dr. Jan Willem van Henten (UvA) bij Brill de bundel Jewish Martyrdom in Antiquity: From the Books of Maccabees to the Babylonian Talmud gepubliceerd. Deze bundel behandelt uitvoerig alle bronnen aangaande joods martelaarschap in de oudheid. De onderliggende vraag is hoe joods joods martelaarschap is.
 • Bij Peeters is de bundel Letters in the Dust: The Epigraphy and Archaeology of Medieval Jewish Cemeteries verschenen. Hij staat onder redactie van prof.dr. Leonard Rutgers en dr. Ortal-Paz Saar (beiden UU). De bijdragen ontsluiten het fascinerende epigrafische en archeologische bronmateriaal van joden uit Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en de Britse eilanden in de late oudheid en de vroege middeleeuwen.
 • Van de hand van prof.dr. Leonard Rutgers (UU) is het boek

  Israël aan de Tiber: Joods leven in het oude Rome bij Uitgeverij Balans verschenen. Aan de hand van niet eerder gepubliceerde illustraties en onderzoek vertelt Rutgers het intrigerende verhaal achter de kunstvoorwerpen en de vele andere archeologische vondsten uit de joodse catacomben in Rome. 

Voor meer publicaties zie de NGJS Nieuwsbrief 2023 5.

Prof.dr. Marcel Poorthuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Prof.dr. Marcel Poorthuis, emeritus hoogleraar aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Tilburg University, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als hoofddocent en hoogleraar heeft hij tot zijn pensionering in 2021 een belangrijke bijdrage geleverd aan de leerstoel Interreligieuze Dialoog. Vele jaren heeft hij zich ingezet als voorzitter van Stichting PaRDeS (voorheen: B. Folkertsmastichting voor Talmudica), was hij verbonden aan ´SamenKerk´ (het bisdomblad van het Bisdom Haarlem-Amsterdam) en was hij betrokken bij de plaatselijke R.K. parochie Heilig Hart / Heilige Josephis in Hilversum. Als vrijwilliger heeft Poorthuis diverse oecumenische leerhuizen opgezet en schreef hij zowel columns in het parochieblad als opinieartikelen voor Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk. Het NGJS-bestuur feliciteert Marcel Poorthuis met zijn benoeming!

Voor meer informatie: https://www.gooieneembode.nl/nieuws/mensen/313118/elf-hilversummers-gedecoreerd-tijdens-lintjesregen-2023 en https://stichtingpardes.nl/algemeen-nieuws/marcel-poorthuis-is-ridder-geworden

Symposium
Understanding Judaism
New Approaches to Rabbinic Literature’

The board of the Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum foundation is thrilled to extend its invitation to you to join the two-day symposium ‘Understanding Judaism: New Approaches to Rabbinic Literature’, featuring honored Yale Professor Christine Hayes and other notable speakers such as Professors Peter Tomson, Martin Goodman, Lutz Doering, and Annette Merz.

The symposium addresses the ways recent developments in the study of Rabbinic literature affect long-standing modes of approaching culture, religion, and society in Late Antiquity. The seminar will take place at Utrecht University (Utrecht, the Netherlands) on March 20th and 21st, 2023, and celebrates the publication of Christine Hayes’ groundbreaking volume of The Literature of the Sages: A Re-Visioning (CRINT 16; Leiden: Brill, 2022). The symposium will include a masterclass featuring up-and-coming students and their work. For internationally based scholars, there are possibilities to attend the symposium virtually.

Symposium Programme

Day 1
09:30 Entrance
10:00 Eric Ottenheijm, Opening
10:10 Introduction by Peter J. Tomson
10:45 Coffee/Tea Break
11:00 Christine Hayes, Introductory Lecture
11:45 Questions from the audience
12:15 Lunch
13.30 Responses by three external specialists: Lutz Doering; Martin Goodman; Annette Merz.
15.00 Tea Break
15.30 Response of Prof. Hayes
Followed by a general discussion on the volume’s merits and final words by Eric Ottenheijm
16.00 Reception
18:00 Dinner (invited guests only)

Day 2
09:30 Entrance
10:00 Eric Ottenheijm, Opening
10:15 Masterclass (part I)
11:30 Coffee/Tea break
11:45 Masterclass (part II)
13:00 Lunch

You can sign up with this sign-up link to register for the symposium or receive more information: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqcJ4MQm2xbnH5mrHEvGW7YLW0JFPmS5kRr6yHe7nYshg-Kw/viewform?usp=sf_link 

 

Thank you for all your support. We hope to see you at the symposium soon and welcome all questions you may have.

Kind regards,
On behalf of Dr. Eric Ottenheijm, Utrecht University, Chair of the CRINT Foundation.
Dr. Albertina Oegema, Radboud University Nijmegen / J. Gutenberg University Mainz, Secretary of the CRINT Foundation. 

Perlei Toor (Student Assistant)

Inaugurele rede prof.dr. Jessica Roitman

Op woensdagmiddag 29 maart om 15:45u zal prof.dr. Jessica Roitman publiekelijk haar ambt als hoogleraar Joodse Studies aan de Faculteit Religie en Theologie aan de VU in Amsterdam aanvaarden. Haar rede heeft als titel: “Jews, History, and Home-Making: Colonial Contradictions and Contemporary Challenges.” Hieronder vindt u de uitnodiging. De oratie is hier terug te kijken.

Call for Papers

Masterclass with Prof. Christine Hayes (Utrecht, March 21, 2023)

Dear Reader,

The board of the Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum warmly invites undergraduate, Master, and PhD students to submit a proposal for a Masterclass with Professor Christine Hayes on March 21, 2023, at Utrecht University. Symposium This Masterclass is part of a two-day symposium, entitled “Re-Visioning Late Antique Religion: The Study of Rabbinic Judaism and Christianity,” which is organized on the occasion of the publication of Christine Hayes, ed., The Literature of the Sages: A Re-Visioning (CRINT 16; Leiden: Brill, 2022). This volume investigates the multi-directional relationships among and between rabbinic texts, non-rabbinic Jewish sources, and Hellenistic, Roman, and Christian cultures. Given the volume’s importance for multiple fields of study, in particular the study of ancient Judaism, reception history of the Hebrew Bible, the New Testament, early Christianity, and the Greco-Roman World, the symposium aims to create an interdisciplinary setting in which scholars of diverse scholarly backgrounds will discuss the volume’s insights and merits in studying rabbinic sources in dialogue with non-rabbinic sources and surrounding cultures. It comprises a book presentation on day 1 (March 20) and a Masterclass on day 2 (March 21). Prof. Christine HayesThe symposium’s main participant and honored guest is Prof. Christine Hayes, the editor of the volume. She is Sterling Professor of Religious Studies in Classical Judaica at Yale University, and she has authored multiple award-winning books. Given that she is a leading expert in the study of rabbinic sources in their ancient Jewish, early Christian, and Graeco-Roman contexts, her interdisciplinary expertise will be of great benefit in examining the value of studying the mutual interrelationships between rabbinic texts and ancient Jewish, early Christian, and Graeco-Roman contexts. In the symposium, Prof. Christine Hayes will act as a keynote speaker during the book presentation and as an expert during the Masterclass.MasterclassAt the masterclass, undergraduate, Master, and PhD students will be provided with a unique opportunity to present their ongoing research and receive feedback from Prof. Christine Hayes on this. They may present work on classical rabbinic Judaism, the Hebrew Bible and its reception, ancient Jewish and early Christian sources, or more generally themes on Hellenistic, Christian West, Sassanian East, and Roman or Byzantine cultures in relation to the study of rabbinic sources.Students can present their work in one of three formats: 

 1. Submit a (draft) paper, article, or chapter from their dissertation or thesis. Prof. Christine Hayes will provide feedback in the Masterclass session. 
 2. Give a presentation (ca. 15 minutes) that responds to Prof. Christine Hayes’ edited volume from the perspective of their own specific field of interest and disciplinary background. Their response will be discussed with Prof. Christine Hayes during the Masterclass.
 3. (for undergraduates only) Give a brief presentation (ca. 10 minutes) on their research or research interests during the Masterclass. In the Masterclass session, Prof. Christine Hayes will provide helpful suggestions to further develop their research interests.

Deadline for AbstractsUndergraduate, Master, and PhD students interested in this Masterclass are invited to submit an abstract (250-300 words) in which they explain which option they will choose and the topic they will be presenting on. Please submit this abstract by the 29th of January 2023 by sending it to a.p.toor@students.uu.nl.

If you have any questions, please do not hesitate to contact a.p.toor@students.uu.nl.
Kind regards, On behalf of Dr. Eric Ottenheijm and Dr. Albertina Oegema, Perlei Toor (stud.ass

Uitnodiging boekpresentatie
Jews and Muslims in London and Amsterdam

Met veel genoegen nodigen Sipco Vellenga en Gerard Wiegers U uit voor de boekpresentatie van hun boek Jews and Muslims in London and Amsterdam. De presentatie vindt plaats op woensdag 8 februari in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.Programma:15:45 Inloop16.00 Inleiding door Sipco Vellenga en Gerard Wiegers16:15 Reactie van Anne-Marie Korte (Universiteit Utrecht)16:25 Reactie van Bart Wallet (Universiteit van Amsterdam)16:35 Aanbieding eerste exemplaren van het boek aan Chanan Herzberger (voorzitter Centraal Joods Overleg) en Muhsin Köktas (voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid)16:40 Lucia Swarts (cello) – Sofia Goebaidoelina, prelude16:45 Gesprek met aanwezigen17:00 BorrelDe bijeenkomst zal worden geleid door Peter van Dam (Universiteit van Amsterdam).Over Jews and Muslims in London and Amsterdam:De relaties tussen Joden en moslims zijn regelmatig onderwerp in het nieuws. Vooral als de spanningen tussen leden van beide groeperingen oplopen, trekken die de aandacht van media. Over samenwerkingsverbanden tussen Joden en moslims wordt minder vaak bericht. In dit boek vergelijken Sipco Vellenga en Gerard Wiegers de Joods-islamitische relaties in Londen en Amsterdam met elkaar en analyseren zij de factoren waaraan de overeenkomsten en verschillen toe te schrijven zijn. De studie voert langs thema’s van spanning: het Israëlisch-Palestijns conflict, antisemitisme en islamofobie, aanslagen op Joodse en islamitische doelen en herdenkingen van oorlogen, en gaat in op thema’s van verbinding, zoals op het vlak van religie en cultuur, gemeenschappelijke belangen in de publieke sfeer en de gezamenlijke inzet voor buurt, stad, land en wereld. Een belangrijke factor is hoe deze groeperingen zelf omgaan met de ervaren overeenkomsten en verschillen, of met andere woorden, welke ‘social identity strategies’ zij hanteren. Tevens speelt de wijze waarop landelijke en gemeentelijke overheden zich opstellen ten aanzien van Joodse en islamitische gemeenschappen en hun onderlinge relaties een prominente rol.Het boek is reeds te downloaden via: https://www.routledge.com/Jews-and-Muslims-in-London-and-Amsterdam-Conflict-and-Cooperation-1990-2020/Vellenga-Wiegers/p/book/9781032316956#sup .

DetailsDatum: Woensdag 8 februari 2023Plaats: Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam, Singel 425Bereikbaarheid: https://www.uva.nl/locaties/binnenstad/universiteitsbibliotheek.htmlInloop: 15:45 uurAanvang programma: 16.00 uurWe verheugen ons op uw aanwezigheid. Het wordt op prijs gesteld als U uw komst wilt bevestigen via s.j.vellenga@rug.nl.Sipco Vellenga en Gerard Wiegers

Revolutionizing the City
Urban Reality in the Wake of October 1917

On January 25 and 26, the Nevzlin Center for Russian and East European Jewry at the Hebrew University Jerusalem, the Open University of Israel and UvA Jewish Studies jointly organize the workshop “Revolutionizing the City: Urban Reality in the Wake of October 1917.” The workshop intends to explore the socio-economic, demographic, cultural and political conditions, which led to the transformations in urban space during interwar period. In fact, Jews who constituted a large part of the urban population in this region, stood in the focus of spatial changes in Eastern Europe between the two world wars. Each session will include presentation followed by short response and open discussion. Participants are encouraged to examine the social, economic, architectural and aesthetic changes, which took place in the configuration of the urban; in Eastern, Western and Southern Europe, the Middle East and the Americas. Special emphasis will be given to the comparison between urban change in Eastern Europe and similar processes worldwide. 

Practical details

Start date25 January 2023
End date26 January 2023
Time10:00
LocationUvA Roeterseilandcampus – building J/K
RoomRoom: 341.O 1.05 – REC JK1.05

Program and Registration

The program can be found here. The webpage includes a link for registration.

Jiddisj terug in Amsterdam

Vanaf februari 2023 wordt aan de Universiteit van Amsterdam weer onderwijs gegeven in het Jiddisj. Hiermee is de UvA de enige Nederlandse universiteit waar deze taal, die een belangrijke sleutel is tot de alledaagse Joodse geschiedenis, wordt gedoceerd. De vaste staf van de opleiding Hebreeuwse taal en cultuur is daarom onlangs uitgebreid met een docent Jiddisj, de Antwerpse Daniella Zaidman-Mauer. Zij is native speaker van de taal en zal zich in onderzoek en onderwijs richten op het Jiddisj zoals het in Amsterdam tot halverwege de negentiende eeuw werd gesproken. Vanaf februari 2023 wordt het mogelijk het vak Taalverwerving Jiddisj te volgen op bachelorniveau; daarnaast start in academisch jaar 2023-2024 een verdiepend vak over de Jiddisje taal en cultuur. De vakken vormen een belangrijke verdieping binnen de bacheloropleiding Hebreeuwse taal en cultuur, maar zijn ook toegankelijk voor studenten van andere opleidingen en voor toehoorders van buiten de universiteit. Voor meer informatie, zie Jiddisj terug in Mokum

Vacatures

Op dit moment staan er twee interessante vacatures uit:

 • Assistant Professor of New Testament and Early Judaism
  The Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies of the Radboud University currently has a vacancy for a an Assistant Professor of New Testament and Early Judaism. Your teaching will cover a range of topics in Biblical, Early Christian, Jewish and Religious Studies, including Greek and/or Hebrew language courses. You will be actively involved in the supervision and tutoring of students, and in the development of new courses and pedagogical approaches. Some 45% of your time will be dedicated to pursuing high-quality academic, internationally visible research into the New Testament and related literature with an emphasis on the early Jewish context of early Christianity. As part of the research group of Biblical Studies, Ancient Judaism and Ancient Christianity, you will also be involved in developing department-wide research projects and in acquiring external research funding. Deadline: 22 January 2023. For more information, see here.

 • Postdoctoral Position in Jewish Urban Landscapes in Western Europe
  The Amsterdam School of Historical Studies (ASH) currently has a vacant Postdoc researcher position as part of the project Jewish Urban Cultures, led by Prof. I.E. (Irene) Zwiep and Prof. Bart Wallet. The department of Hebrew and Jewish Studies is currently developing a centre of expertise in Jewish Urban Studies. We want to create an environment where the dynamics of Jewish urban cultures are studied diachronically and synchronically, with an emphasis on Western Europe in the early modern and modern period. As a postdoc, you will be part of this new initiative and play an important role in its development. Your own project will be at the heart of a larger collaborative research project, currently under construction, on the Jewish and non-Jewish perception and conservation of (former) Jewish sites and quarters in Western European cities after 1945. Using Amsterdam as a case study, your project will help build its methodological basis, by mapping the changing definitions, demarcations and meanings attributed to Jewish places and spaces in the course of the 20th and early 21st centuries. Deadline: 1 February 2023. For more information, see here.

Call for Papers

Rest in Ancient Jewish and Early Christian Contexts (Nijmegen, July 4, 2023)

Call for Papers

“Exploring Rest in Ancient Jewish and Early Christian Contexts”

Symposium organized by Seth A. Bledsoe and Ludwig Beethoven J. Noya

4 July 2023

Faculty of Philosophy, Theology & Religious Studies
Radboud University
Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, Netherlands

We are excited to open the call for papers for this symposium hosted by the Faculty of Philosophy, Theology, & Religious Studies at Radboud University. This symposium aims to examine the various ways that “rest” is conceptualized in literary, social, and political contexts of the ancient Mediterranean and ancient Near East, especially in relation to ancient Jewish and Early Christian contexts. The symposium would be a combination between the open call and invited papers. The questions pursued in this conference include but are not limited to:

Rest as a (Literary) Metaphor
Rest and its Manifestations: physical, emotional, social, etc.
Rest and Labor
Rest and Leisure
Rest and Rituals/Festivals
Rest and Empire

Abstracts for a 25-minute presentation (150-200 words) in English and a Curriculum Vitae are to be submitted by 4 pm (CET) on 31 December 2022 to seth.bledsoe@ru.nl and ludwig.noya@vanderbilt.edu. Funding for transportation and accommodation may be available for the accepted papers depending on available funds. We also intend to publish the symposium proceedings in top-tier series (details to follow).

For questions or inquiries about the Symposium, please contact: Seth A. Bledsoe (seth.bledsoe@ru.nl) or Ludwig Beethoven J. Noya
(ludwig.noya@vanderbilt.edu)

Internationale activiteiten

In oktober en november 2022 vinden een tweetal interessante internationale activiteiten plaats waarin Nederlandse judaïci een belangrijke rol spelen. 

 • Op 26 oktober vindt de conferentie “Reading Benno Jacob” aan de Taube Department of Jewish Studies van de University of Wrocław plaats. Rabbi Benno Jacob (1862-1945) werd in Breslau geboren, waar hij aan de Jewish Theological Seminary en aan de University of Breslau studeerde, zich specialiserend in Bijbelse exegese. Hij was een sociale activist die streed tegen antisemitisme. Omdat Jacob’s prestaties als wetenschapper en activist nauwelijks bekend zijn in Polen, wordt deze conferentie georganiseerd rondom de vraag: “how can we situate his work on a contemporary map of thought and with special consideration of his commentary on Akeda (Genesis 22).” Onder meer prof.dr. Jan Willem van Henten, dr. Lieve Teugels, Alex van Heusden en Kees Schakel nemen deel aan de conferentie. Hier is meer informatie te vinden over de conferentie en het programma.
 • Op 3 november, om 18:00 uur, vindt een boekpresentatie over het leven en werk van rabbijn Samuel Hirsch, de eerste rabbijn van Luxemburg, plaats aan de Institute of History van de University of Luxembourg. Centraal staat het boek Samuel Hirsch: Philosopher of Religion, Advocate of Emancipation and Radical Reformer, dat onder redactie staat van Judith Frishman en Thorsten Fuchshuber en in 2022 is gepubliceerd bij De Gruyter. Voor meer informatie en aanmelding zie hier.
Afscheidsrede prof.dr. Jacques van Ruiten
en oratie prof.dr. Bart Wallet

In oktober 2022 gaat prof.dr. Jacques van Ruiten met emeritaat, terwijl prof.dr. Bart Wallet zijn hoogleraarspositie openlijk aanvaardt. Beiden geven publiekstoegankelijke redes:

 •  Op dinsdag 4 oktober 2022, om 16:15u-17:00u, zal prof.dr. Jacques van Ruiten, hoogleraar Receptiegeschiedenis van de Bijbel aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn afscheidsrede houden. De rede heeft als titel: “Een begin zonder einde? Reflecties over de receptiegeschiedenis van de Bijbel.” In het kader van zijn afscheid wordt een afscheidssymposium georganiseerd. Voor het programma en aanmelding klik hier
 • Op woensdag 26 oktober 2022, om 16:30 uur, zal prof.dr. Bart Wallet zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden. Hij is vanwege de Stichting Menasseh ben Israel Instituut benoemd tot Hoogleraar Joodse studies: Vroegmoderne en moderne geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, in de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn rede is getiteld: “‘De lucht van Amsterdam maakt wijs’: Grondlijnen voor een kritische joodse stadsgeschiedenis.” Voor nadere informatie zie hier
World Congress of Jewish Studies 2022

Tijdens de 18e World Congress of Jewish Studies, van 8 tot 11 augustus, was ook een Nederlandse delegatie aanwezig. Onder de ruim 1600 papers in 400 sessies en ruim 2600 deelnemers, dit jaar een wat bescheidener aantal van Nederlandse collegae. Daaronder wel weer vertrouwde gezichten van het NGJS. Verrassend was het één daarvan, Eldad Zion, een week eerder aan te treffen bij de National Library op de Givat Ram campus, met een ouderwetse Hollandse fiets (foto), te midden van de heuvels van Judea!

Bij de officiële opening bleek het politieke en culturele belang van de WCJS uit de aanwezigheid van president Yitzhak Herzog. Die hield een korte maar indrukwekkende toespraak over het belang van een brede en multidisciplinaire studie van jodendom, zowel voor de staat Israël als voor de Diaspora.

De academische elite werd belichaamd door prof. Moshe Idel (foto), met een uit het hoofd gehouden toespraak over ontwikkelingen in het vakgebied sinds de negentiende-eeuwse Wissenschaft des Judentums en haar voortzetting in de Hebrew University vanaf 1925.

De president van de EAJS, prof. Elisabeth Hollender, vestigde de aandacht op de vaak geïsoleerde positie van Joodse studies aan Universiteiten in Europa, en nodigde de deelnemers uit voor de komende EAJS conferentie in Frankfurt, 16-20 juli 2023.

De avond werd opgeluisterd door een Jeruzalems muziekensemble met prachtige, Italiaans Sefardische muziek (foto). Daaronder een verrassende vocale presentie in de gestalte van een Franciscaanse monnik. “Look at that Buddhist monk over there!,” hoorde ik achter me iemand mompelen tegen zijn collega…. Er waren die week ook sessies over interreligieuze dialoog, onder meer met de ook in Nederland bekende Rabbijn Irving “Yitz” Greenberg, maar de mompelende collega nam duidelijk niet deel aan dat onderdeel van Joodse Studies.

Eric Ottenheijm

Book Presentation

Overcoming Dichotomies: Parables, Fables, and Similes in the Graeco-Roman World

On the occasion of the recent publication of the edited volume Overcoming Dichotomies: Parables, Fables, and Similes in the Graeco-Roman World (Tübingen: Mohr Siebeck, 2022), Martijn Stoutjesdijk, Jonathan Pater, and Albertina Oegema (its editors) warmly invite you to attend its book presentation, entitled “Overcoming Dichotomies: Continuing the Conversation,” on Friday September 23, 13:30–15:30 PM (CEST) at the Protestant Theological University in Amsterdam (hybrid).

The volume

The volume aims to contribute to the study of parables, fables, and similes across disciplinary boundaries. Despite the fact that these related genres of narrative analogy were part and parcel of the wider cultural context of Graeco-Roman antiquity, they have not yet been thoroughly studied in relation to each other. The contributions in our volume highlight the fluid boundaries between these different genres, but also demonstrate how their adoption and adaption in different literary works give expression to the distinct identities of the composers. For the table of contents and a reading sample, see https://www.mohrsiebeck.com/en/book/overcoming-dichotomies-9783161611575?no_cache=1

Program

During our book launch, we will present the first copy of the book as well as continue our conversations by reflecting on the results and contributions of our volume to further research. Dr. Eric Ottenheijm (UU), Prof. Gerard Boter (VU), and Prof. Caroline Vander Stichele (TiU) will briefly react to the book from their respective fields of rabbinic studies, classical studies, and New Testament studies. The program is as follows:

 • 13:30 Entrance
 • 13:45 Introduction & book presentation by the editors
 • 13:55 Response by Dr. Eric Ottenheijm (UU), “Parables as Fables? Rethinking Genre”
 • 14:05 Response by Prof. Gerard Boter (VU), “Overcoming Definitions”
 • 14:15 Response by Prof. Caroline Vander Stichele (TiU), “Film, Gender, and the Reception of the Mustard Seed”
 • 14:25 Round of questions
 • 14:45 Reception with drinks & light hors d’oeuvres
 • 15:30 Final words

Practical Details

The book presentation will take place on Friday September 23, 13:30–15:30 PM (CEST) in werkgroepzaal 3 at the Protestant Theological University in Amsterdam (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). It will be a hybrid event, with possibilities for virtual attendance for those who cannot join us on location. Attendance is free.

Registration

In view of the catering and the distribution of the Zoom-link for virtual attendance, please register by September 22 at the latest by sending an e-mail to Dr. Albertina Oegema (a.oegema@pthu.nl) in which you confirm your attendance on location or virtually. Those attending the meeting on location are kindly requested to inform us about dietary wishes and restrictions, if any.

Call for Applications

The Medieval Afterlife of Hellenistic Judaism in Western Europe

A conference organized by the SNSF project: Lege Josephum! Ways of Reading Josephus in the Latin Middle Ages (www.legejosephum.unibe.ch).

Wed. 15th March – Fri.  17th March 2023

From a modern perspective, Hellenistic Judaism sits at the crossroads of Classical Greek and biblical thought. The tracks it laid down were especially formative for Christianity, shaping its historiography, apologetics, theology, and philosophy. After late antiquity, most Christian and Jewish scholars in western Europe no longer knew Greek, yet Hellenistic Judaism continued to loom large in the consciousness of both communities. This conference looks at the reception of Hellenistic Jewish texts – as well as ideas about Hellenistic Jews – in the Jewish and Christian Middle Ages in western Europe between ca. 500 and 1700 CE. It particularly aims to examine how some of the influential figures of Hellenistic Judaism were used to create identity and draw boundaries by their later readers. Who copied, translated, and adapted Greco-Jewish texts, and which communities let them sink into oblivion? Who claimed Hellenistic Jews as ‘our ancestors’ and who used them to illustrate theological error? How were Hellenistic Jewish texts read alongside various biblical canons – and how were they put in relation to one another? In short, how did Hellenistic Jewish texts and authors serve the construction and development of the medieval West and its shifting religious identities?

            This conference considers Greco-Jewish authors who survived in full Latin translation (like Josephus) alongside those who reached the Latin world in excerpts and citations (Artapanus, Aristobulus, Philo, the Letter of Aristeas), as well as the reception of the Greek-Jewish Scriptures or Septuagint. It looks at Hellenistic Jewish texts which wound up in the Christian Old and New Testaments (Wisdom of Solomon, the Books of Maccabees), and Greek-speaking Jews who were (mis-)identified as authors of parts of Christian Bibles, like Philo (often considered author of Wisdom of Solomon) and Josephus (to whom several books of Maccabees were ascribed), alongside other Latin texts with origins in Hellenistic Judaism (e.g. Ps-Philo Liber Antiquitatum Biblicarum). It also welcomes proposals which put the afterlife of Hellenistic Judaism in comparative perspective by drawing parallels with the afterlife of pagan and Christian writers.

            Abstracts of ca. 300 words should be sent to Anthony Ellis (Anthony.Ellis@kps.unibe.ch) by the 15th of September. Talks are welcome in German, English, French, Spanish, and Italian. Travel expenses and accommodation costs will be covered.

Call for Applications
Jewish Heritage Seminar

The University of Amsterdam and the Rothschild Foundation Hanadiv Europe are now accepting applications to attend an intensive JEWISH HERITAGE SEMINAR
for early-career professionals and graduate students in Amsterdam, Netherlands, 28th August-2nd September 2022.

The intensive seminar will combine academic presentations, hands-on workshops, case studies, and site visits with experts working in museums, archives, libraries, and research universities. The seminar will be an opportunity to learn about heritage collections, buildings and monuments, their histories and stories, conservation and cataloging, heritage and memory, exhibition and presentation, stakeholders, collaboration,
and societal relevance.

Deadline of application: Tuesday, 12th July, 2022.

For the conditions of application and the required documents (incl. application questionnaire), see CfA-Amsterdam-seminar-2022 Jewish Heritage Seminar

For any question, please contact Dr. Brigitte Sion at b.sion@rothschildfoundation.eu  

Afscheidsredes van
prof.dr. Marcel Poorthuis en prof.dr. Jan Willem van Henten

In de maanden mei en juni 2022 gingen twee hoogleraren in de Joodse studies in Nederland met emeritaat. Ze gaven beiden een publiek toegankelijke afscheidsrede:

 • Op donderdag 19 mei om 16:15u hield prof.dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar Interreligieuze Dialoog aan de Tilburg Universiteit, zijn afscheidsrede. In deze rede, getiteld “De verborgen wijsheid van rituelen,” pleitte hij voor een reflectie op religieuze rituelen die niet altijd meer begrepen worden in de moderne maatschappij, maar waarin juist veel wijsheid schuilt. De rede kan hier worden teruggelezen.
 • Op dinsdag 23 juni om 16:30 hield prof.dr. Jan Willem van Henten, hoogleraar Religiewetenschappen, in het bijzonder Jodendomen christendom in de oudheid, aan de Universiteit van Amsterdam, zijn afscheidscollege. Dit college droeg de titel “De Herodes de Grote van Abel J. Herzberg: een tragische koning.” Hierin nam prof.dr. Jan Willem van Henten zijn publiek mee naar Abel Herzbergs fictieve autobiografie De memoires van koning Herodes uit 1974 en beantwoordde hij de vraag wat Herzbergs fascinatie voor deze koning van meer dan tweeduizend jaar geleden veroorzaakt kan hebben. Voor het symposium dat ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Jan Willem van Henten wordt georganiseerd, zie Symposium for Jan Willem van Henten_program De afscheidsrede kan hier worden teruggelezen.

Conceptualizing Old Age in Ancient Jewish and Early Christian Contexts

We would like to invite all who are interested to attend this symposium, hosted by the Protestant Theological University in Amsterdam together with Radboud University, Nijmegen. The event brings together several scholars who examine the various ways that “old age” is conceptualized in literary, social, and political contexts of the ancient Mediterranean, especially among early Jewish and Christian communities.  

The Symposium comprises two parts: 

On the evening of June 1 (19:00-20:30 CEST) a public Keynote Lecture will be held virtually and open to the public, entitled “The Ageless Self and the Selfless Age,” given by Prof. Mira Balberg (UC San Diego) in consultation with Prof. Haim Weiss (Ben Gurion); the lecture extends their recent groundbreaking study of “old age” in rabbinic literature (When Near Becomes Far, Oxford UP 2021). 

During the day of June 2 there will be a Conference on location at the Protestant Theological University in Amsterdam (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam) where several international scholars of early Judaism, Christianity, and Greco-Roman antiquity will give presentations on “old age” as a dynamic and meaningful concept in relation to a variety of issues, such as gender, family, society, and wisdom. Program attached below. 

All interested parties are warmly invited to attend the virtual keynote address. We also welcome those who would like to attend the symposium in person. Attendance at both the keynote and conference is free. Refreshments will be provided during the conference. 

To attend the virtual keynote address, please register at: 

https://www.eventbrite.com/e/keynote-lecture-prof-mira-balbergthe-ageless-self-and-the-selfless-age-tickets-329738977157  

To attend the in-person conference on 2 June, please register by May 25 at: 

https://www.eventbrite.com/e/conceptualizing-old-age-in-ancient-jewish-and-early-christian-contexts-tickets-330503945197  

For questions or inquiries about the Symposium, please contact:
Seth Bledsoe (seth.bledsoe@ru.nl) or Albertina Oegema (a.oegema@pthu.nl

Program of Symposium 

Wednesday, 1 June, 19:00-20:30 (Virtual Session) 

19:00–19:10    Albertina Oegema & Seth A. Bledsoe, Opening  

19:10–20:10   Keynote Lecture: Mira Balberg (University of California San Diego) w/ contributions from Haim Weiss (Ben Gurion University), “The Ageless Self and the Selfless Age” 

20:10–20:30    Discussion 

Thursday, 2 June, 09:15–17:00 (On Location) 

 09:00–09:30    Informal Opening & Coffee/Tea 

09:30-09:40    Albertina Oegema & Seth A. Bledsoe, Opening 

 09:40–10:50   Session A: Old Age & Masculinity 

09:40-10:15    Peter-Ben Smit (Vrije University/Utrecht University), “Beyond Gender: Polycarpus’s Martyrdom at the Intersection of Old Age and Masculinity” 

10:15-10:50    Larry L. Welborn (Fordham University), “The Anxious Old Man” 

10:50–11:10    Coffee/Tea Break 

 11:10–12:20   Session B: Old Age & the Family 

11:10-11:45    Klaas Spronk (Protestant Theological University), “A Happy Ending: Jacob’s Final Years as the Ideal of Old Age in Tanakh” 

11:45-12:20    Seth A. Bledsoe (Radboud University), “Old Age, Gender, and Reciprocity” 

12:20–13:30   Lunch Break 

 13:30–14:40   Session C: Old Age & Wisdom 

13:30-14:05    Barry Hartog (Protestant Theological University), “Wisdom Comes With Age? Old Age and Knowledge in Ancient Jewish Literature” 

14:05-14:40    Lieve Teugels (Protestant Theological University), “New Wine in Old Bags? Torah, Wine, Wisdom and Age in Rabbinic Literature” 

14:40–15:00    Coffee/Tea Break  

15:00–16:45   Session D: Social Status of the Elderly 

15:00-15:35    Silvana Dayan Delatte (University of Fribourg), “Making Sense of Diverse Conceptualizations of Old Age in Classical Athens: Norms and Values Associated to Senescence in Literary and Visual Sources” 

15:35-16:10    Christoph Michels (University of Münster), “The Social Implications of Old Age in Imperial Rome” 

16:10–16:45   Albertina Oegema (Protestant Theological University), “The Marginalisation of the Elderly in Early Rabbinic Literature” 

16:45-17:00    Albertina Oegema & Seth Bledsoe, Final Words 

17:00          Reception w/ drinks & light hors d’oeuvres  

Graduate Seminar about the Book of Esther in Its Various Disguises

Misleiding in tijd van oorlog:
De propagandafilm over het doorgangsgetto Theresienstadt

Op 4 mei organiseert ‘Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet’ een lezing door historicus Karel Margry, getiteld:

Misleiding in tijd van oorlog: de propagandafilm over het doorgangsgetto Theresienstadt

De lezing is onderdeel van het programma van Theater na de Dam, georganiseerd door het Amsterdams Comité 4 en 5 mei.

 • 4 mei 2022
 • 21:00 – 22:15 uur
 • Tuschinski
 • Reguliersbreestraat 26-34, Amsterdam

Het vestingstadje Theresienstadt in Tsjechoslowakije werd tussen 1941 en 1945 door de nazi’s gebruikt als concentratiekamp voor Joden uit verschillende Europese landen, waaronder 5000 Joden uit Nederland. Een ellendig oord, waar 33.000 mensen omkwamen door honger, ziekte en uitputting en van waaruit 88.000 mensen werden afgevoerd naar de vernietigingskampen. In de zomer van 1944 werd in Theresienstadt in opdracht van de SS een propagandafilm gedraaid, die een volkomen leugenachtig beeld schilderde van het kamp. Het was de bedoeling om de buitenwereld te overtuigen dat de joden niet slecht werden behandeld en er in welvaart leefden. De bekende Duits-joodse regisseur en gevangene Kurt Gerron werd aangewezen om de film te maken.

Over deze beruchte nazi-propagandafilm bestonden jarenlang allerlei misvattingen. Historicus Karel Margry, dé expert van deze film, ontzenuwt vele mythes aan de hand van filmfragmenten en geeft ook toelichting bij beelden van een film die al in 1942 in het kamp werd gemaakt.

De lezing vindt plaats in het kader van het concertdrama Requiem van Theresienstadt op 19 juni a.s. in de Beurs van Berlage in Amsterdam, en van de film Defiant Requiem op 20 juni in Koninklijk Theater Tuschinski. Voor meer informatie zie www.stemmenvanverzet.nl.

In ditzelfde kader zal op dinsdagavond 31 mei a.s. zal het mini-symposium Requiem van Theresienstadt:. herinnering – propaganda – muziek worden gehouden.

Dirk Smilde Fellowship Inaugural Lecture by Professor Jutta Jokiranta

“What Do Ritual Studies Have to Offer to the Study of the Dead Sea Scrolls?”

 

On Friday 13 May 2022, Prof. Jutta Jokiranta will give her inaugural lecture as the fourth Dirk Smilde Fellow at the Faculty of Theology and Religious Studies of the University of Groningen. Professor Jokiranta will work at the Faculty’s Qumran Institute for a period of two months.

Prof. Jutta Jokoranta will give her​​inaugural lecture in the Court Room of the Faculty of Theology and Religious Studies, Oude Boteringestraat 38, Groningen. The lecture will start at 15:30 pm.

For more information and registration, please visit the website of the University of Groningen.

Tweejaarlijkse JCP-conferentie "Memory: In Search for Lost Time"

Op 9 t/m 12 mei 2022 vindt de tweejaarlijkse conferentie van het consortium “Jewish and Christian Perspectives” plaats. Deze conferentie staat in het teken van ‘Memory: In search for lost time’. 

Het grote publiek is uitgenodigd voor de openingslezing op 9 mei 17.30-19.15 uur in de aula van het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht.

De openingslezing ‘Jewishness and Israeliness in the Development of Israels Sacred Sites map’ wordt gehouden door prof. dr. ir. Doron Bar van het Schechter Instituut, Jeruzalem. Aanmelden per e-mail is verplicht.

Op 10-12 mei wordt een besloten conferentie met presentaties gehouden. Geïnteresseerde promovendi en wetenschappers worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn (beperkte mogelijkheden). Voor vragen en aanmelding kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: JCPconference2022@outlook.com.

Voor het volledige programma van de conferentie zie: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2022/05/tweejaarlijkse-conferentie-jewish-and-christian-perspectives-consortium-memory-in-search-for-lost-time/

Vacatures

Op dit moment staan er twee vacatures uit bij de Universiteit Utrecht en de Universiteit Antwerpen:

Vacatures

Op dit moment staan er twee vacatures bij de Rijksuniversiteit Groningen open:

 • PhD Position (4 years, 1.0 fte), University of Groningen
  Anchoring Work Package 10: Roman Empire, esp. Flavian Period or Anchoring Work Package 11: Long Late Antiquity

  Supervisors: Prof. Onno van Nijf (Groningen), Prof. Mladen Popovic (Groningen) & Prof. Olivier Hekster (Radboud University)

  Deadline: 24 april 2022

 • Call for Applications Dirk Smilde Scholarship 2022

  The scholarship will coincide with the residence of the 2022 Dirk Smilde Fellow, Prof. Dr. Jutta Jokiranta (University of Helsinki), at the Qumran Institute of the Faculty of Theology and Religious Studies from April to June 2022. The recipient of the scholarship will participate in the research seminar led by Professor Jokiranta as well as the intellectual community of the Institute and the Faculty. The proposed project should fit within the research theme “Ritual Studies and the Dead Sea Scrolls”.

  The scholarship amounts to € 1,000 a month. Regarding the duration of the scholarship, we offer a range between a minimum of two and a maximum of four months. This should start March 2022 at the earliest and end June 2022 at the latest.

  Deadline: 11 februari 2022

Studiedag "Een omstreden relatie: Protestantse theologen over het Jodendom 1860-2020"

ontwerp-zonder-titel-10

Op 3 december 2021 organiseert de PThU de studiedag “Een omstreden relatie:  Protestantse theologen over het Jodendom 1860-2020.” De complexe verhouding van de protestantse theologie tot het Jodendom in de moderne tijd is recent weer onder de aandacht gekomen door de schuldbelijdenis die de Protestantse Kerk in Nederland in 2020 uitsprak. Tijdens deze studiedag zullen de deelnemers grondig naar deze relatie kijken en in gesprek gaan en zich bezinnen op het werk van een aantal prominente protestantse theologen in Nederland tussen 1860  en 2020.

Praktische informatie:

Datum: 3 december 2021
Tijd: 10.00 – 16.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 9.30 uur)
Locatie: Online
Kosten: 30 Euro per persoon, dit is inclusief koffie en thee.

Voor aanmelding en meer informatie, zie: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2021/12/studiedag-een-omstreden-relatie.-protestantse-theologen-over-het-jodendom-1860-2020/ 

Contact

© Nederlands Genootschap voor Joodse Studies, 2021.

cropped-cropped-cropped-NGJS-Logo.png